Hyppää sisältöön

Studeantaiskosiid reálaávdnasiid iskkusbeivviid áradit vahkuin koronavirusdili dihte

Opetus- ja kulttuuriministeriö
13.3.2020 12.16 | Julkaistu suomeksi 13.3.2020 klo 16.48
Dieđáhus

Studeantadutkkuslávdegoddi lea ovttas oahpahus- ja kulturministeriijain mearridan áradit giđa 2020 goalmmát iskkusvahkkui biddjojuvvon reálaiskosiid iskkusbeivviid nu, ahte reálaávdnasiid iskosat čállojuvvojit juo nubbi iskkusvahku maŋŋebárgga 17.3. ja duorastaga 19.3.

Meannudemiin viggat dorvvastit iskosa ordnema, vai nu máŋgga oahppi go vejolaš besset čađahit dutkosa go koronavirusdilli viidu.
 

Dutkosa áigedávvala divttistit nu, ahte dutkkus ordnejuvvo 20.3. rádjái, earret sámegiela eatnigiela iskosa. Divttisteapmi ollašuhttojuvvo sirdimiin reálaávdnasiid (oskkoldat, eallinoaidnodiehtu, servvodatoahppa, kemiija, eanandiehtu, dearvvasvuođadiehtu, psykologiija, filosofiija, historjá, fysihkka, biologiija) čađahanbeivviid vahku árabun nappo 17.3. ja 19.3.

Ođđa áigedávval giđa studeantadutkosa doalakeahtes iskosiid iskkusbeivviide lea:

vu 16.3. nubbi ruovttueatnama giella, guhkes ja gaskamearálaš oahppomearri

ma 17.3. (sirdojuvvon 24.3. beaivvis) oskkoldat, eallinoaidnodiehtu, servvodatoahppa, kemiija, eanandiehtu, dearvvasvuođadiehtu
ga 18.3. matematihkka, guhkes ja oanehis oahppomearri

du 19.3. (sirdojuvvon 26.3. beaivvis) psykologiija, filosofiija, historjá, fysihkka, biologiija

be 20.3. vieris giella, guhkes oahppomearri (eaŋgalasgiella, fránskkagiella, spánskkagiella, duiskkagiella, ruoššagiella)
vu 23.3. sámegiela eatnigiela iskkus

– Studeantadutkosa reálaávdnasiid iskkusbeivviid árademiin mii viggat sihkkarastit, ahte giđa studeantadutkosiid sáhttá čađahit seammás go fuolahit oahppiid dorvvolašvuođas. Juos giđa iskosat gaskkalduvašedje oalát, mearkkašahtti oassi studeantaahkeluohkás sáhtášii báhcit almma ohcangelbbolašvuođa erenoamážit universitehttii, mas livččii mearkkašahtti váikkuhus olles servvodaga doaibmamii maiddái boahtteáiggis, lohká oahpahusministtar Li Andersson.

– Mearrádus addá vejolašvuođa dasa, ahte allaskuvllat sáhttet ordnet válljeniskosiid plánaid mielde ja ožžot atnui studeantaiskosiid bohtosiid duođaštusválljemiid várás, dieđa- ja kulturministtar Hanna Kosonen lohká.

Koronavirusdili čuovvut beaivválaččat ja Studeantadutkkuslávdegoddi rávve logahagaid ordnestallamiid ollašuhttimis.

Iskosiid áradeapmi mearkkaša nuppástusa sihke oahppiid ja logahagaid ráhkkaneapmái. Dat sáhttá goittotge mearkkašahtti vugiin dorvvastit ahkeluohká studeantan válmmaštuvvama, juos koronavirusdili leavvan Suomas joatkašuvvá.  Iskosiid áradeapmi oanida oahppiid oahppomeari geardduheapmái várrejuvvon áiggi. Goittotge iskosiidda dárbbašlaš máhttu lea čoggon guhkit áiggi siste logahatoahpuid áigge.

Maŋŋebárgga 24.3. reálaiskkusbeaivvi sirdin maŋŋebárgii 17.3. guoská 19 788 oahppái ja duorastaga 26.3. reálaiskkusbeaivvi sirdin duorastahkii 19.3. guoská 23 319 oahppái.

Iskkusáigedávvala nuppástus divttista iskkusvahku oassái oahppiin. Sullii 37 proseanttas oahppiin eai leat iskosat maŋŋálas beivviid divttisteamis fuolakeahttá. Okta maŋŋálas iskkusgeardi livččii sullii 32 proseanttas, guokte maŋŋálas iskkusgearddi 22 proseanttas ja golbma maŋŋálas 8 proseanttas oahppiin. Dušše ovtta proseanttas oahppiin livččii iskkus juohke vihtta iskkusbeaivvi.

Studeantaiskkuslávdegoddi bivdá logahagaid váldit dakkaviđe oktavuođa buot oahppiiguin, geat lea almmuhan  iežaset gažaldagas leahkki iskkusbeivviid iskosiidda ja almmuhit sidjiide áigedávvala nuppástusas. Juos oahppi ii sáhte oassálastit iskosii iskkusbeaivvi sirdima dihte, logahat ja lávdegoddi rávveba iešguđetge molssaeavttuiguin, dego almmuheami duššindahkamiin.

Lávdegoddi addá lassedieđuid dutkkusbeivviid sirdimis ja vástádusaid dábálamos gažaldagaide neahttasiidduin:  https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Lassedieđut:
- váldočálli Tiina Tähkä (SDL), tel.0295 338 201
- spesiálaáššedovdi Robin Lundell (SDL) tel. 0295 338 242 -
- bajit jođiheaddji Mika Tammilehto (OKM) tel. 0295 330 308
- jođiheaddji Tiina Silander (OKM), tel. 0295 330 188

Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus