Hyppää sisältöön

Extra statsunderstöd för den grundläggande konstundervisnings tillgänglighet kan sökas

Undervisnings- och kulturministeriet 20.2.2018 9.42
Nyhet

Nu går det att ansöka om undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för grundläggande konstundervisning. Ansökningstiden går ut den 29 mars 2018 kl. 16:15. Det är frågan om ett riktat, allmänt understöd.

Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning kan sökas av privata utbildningsanordnare som omfattas av statsandelssystemet enligt antalet undervisningstimmar inom den grundläggande konstundervisningen för driftskostnaderna för verksamheten 2018.

Understödet är ämnat för att underlätta ekonomiska svårigheter i en situation där utbildningsanordnaren har svårt att täcka driftskostnaderna.

Faktorer som gäller den grundläggande konstundervisnings tillgänglighet samt överraskande driftskostnader som inte kunnat förutses i anslutning till verksamheten prioriteras då man jämför ansökningarna.

Undervisnings- och kulturministeriet använder totalt högst 600 000 euro för understöden.

Närmare information om ansökningsförfarandet

Ytterligare information: överinspektör Hanna Koskimies, UKM, tfn 02953 30048

På andra webbplatser