Hyppää sisältöön
FI

Yleisten kirjastojen vuoden 2015 tilastoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.5.2016 13.32
Uutinen

Kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna yli 49 miljoonaa kertaa ja niistä annettiin 89 miljoonaa lainaa. Asukasta kohden käyntejä oli 9,1 ja lainoja 16,4. Kunnat käyttivät kirjastopalveluiden tuottamiseen asukasta kohti keskimäärin 58,3 euroa. Nämä ja muut tilastotiedot vuodelta 2015 selviävät valtakunnallisesta yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Tilastotietokannan avulla voidaan vertailla kuntia, hakea tietoa maakunnittain tai seutukunnittain ja asukasluvun mukaan.

Sekä lainausten että käyntien määrässä on tapahtunut hienoista laskua. Kirjastoverkossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Suomessa on 288 pääkirjastoa ja 450 sivukirjastoa. Kirjastoautoja on tien päällä 140, joista asiakkaat saivat liki 6,9 miljoonaa lainaa.  E-kirjoja oli tarjolla kirjastoissa vuonna 2015 yhteensä 44 313 e-kirjaa, joita käytettiin yli 265 000 kertaa.

Kirjastojen hankkiman aineiston määrä on hivenen pienentynyt (1%) edellisestä vuodesta. Uutta aineistoa hankittiin 1,8 miljoonaa kappaletta ja vanhaa aineistoa poistettiin 2,8 miljoonaa kappaletta.

Omatoimikirjastojen aukiolotunnit ovat yli tuplaantuneet edellisvuoteen verrattuna. Omatoimikirjastolla tarkoitetaan itsepalveluaukioloa, jolloin kirjastossa voi asioida, mutta paikalla ei ole asiakaspalveluhenkilökuntaa. Edellisvuoteen verrattuna kirjastojen aukiolotuntien kokonaismäärä laski 2,6 %. Itsepalvelutuntien osuus kaikista aukiolotunneista oli liki 9 %. Itsepalveluaukioloa lisäämällä kirjastot haluavat avata ovet myös niille asiakkaille, joille tavalliset aukioloajat ovat hankalat.

Tapahtumia järjestettiin kaikkiaan yli 34 000 ja niihin osallistui yli 860 000 henkilöä. Tapahtumien, kuten kirjailijailtojen, lukupiirien, konserttien, luentojen ja nukketeatteriesitysten määrä kasvoi liki 7 % ja osallistujamäärä yli 6 % edellisvuodesta. Lisäksi kirjastoissa järjestettiin yli 6 300 näyttelyä sekä yli 24 000 käyttäjäkoulutusta (yli 27 300 tuntia).

Kokonaisuutena kirjastojen toimintakulut pysyivät kutakuinkin ennallaan 317 miljoonassa eurossa. Eniten kasvoivat elektronisiin aineistoihin käytetyt kulut (20%) 1,46 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut pysyivät ennallaan yhteensä 172 miljoonassa eurossa (31,60 € per asukas). Kirjastoaineistokulut pienenivät (2,2%) ja olivat yhteensä 36,6 miljoonaa euroa (6,70 € per asukas). Muut kulut olivat 40,5 miljoonaa euroa (7,40 € per asukas).

Linkkejä: