Hyppää sisältöön

Yleisavustukset järjestöille sivistystyöhön

Avustus on yleisavustus vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen ja eräiden muiden järjestöjen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka kohdentuu pääasiassa aikuisiin ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osaston toimialaan.

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2021 talousarvion momentin 29.10.51 (valtionavustus järjestöille) mukaisesti. Hallituksen esityksessä talousarvioksi vuodelle 2021 on esitetty

  • 499 000 euroa vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan
  • 292 000 euroa Karjalan Liiton ja Kriittisen korkeakoulun toimintaan sekä Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoimintaan

Avustukset myönnetään ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika alkaa 17.11.2020 klo 8.00 ja päättyy 21.12.2020 klo 16.15.

Valtionavustuspäätökset pyritään tekemään 20.2.2021 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Lisätietoja

Asiantuntija Petra Heikkinen
Puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected].

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.