Hyppää sisältöön

Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
9.1.2020 13.27
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan ajalle 5.2.2020-4.2.2024. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä yksityistä kopiointia koskevassa tutkimuksessa.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jossa yksityisen kopioinnin hyvitys säädettiin maksettavaksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Yksityisen kopioinnin hyvityksellä hyvitetään tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja lähioikeuksien suojan kohteita kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla.

Lain mukaan hyvityksen tulee olla määrältään sellainen, että sitä voidaan pitää direktiivin 2001/29/EY mukaisesti suuruudeltaan sopivana hyvityksenä (fair compensation) teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä puolueeton tutkimuslaitos tutkii yksityisen kopioinnin laajuutta. Vuosittain toteutettava tutkimus on perustana yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruudelle ja sitä koskevalle päätöksenteolle valtion talousarvion valmistelussa.

Neuvottelukunnan jäsenet:

  • Budjettineuvos Merja Leinonen, valtiovarainministeriö
  • Erityisasiantuntija Stiina Löytömäki, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Johtava asiantuntija Jarkko Vuorinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  • Johtaja Lauri Kaira, Gramex ry
  • Liiketoiminnan kehityspäällikkö Turo Pekari, Teosto ry
  • Tilitys- ja tutkimuspäällikkö Rainer Vallius, Kopiosto ry
  • Lakimies Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Professori Krista Lagus
  • Johtaja Marjo Mäenpää

Lisätietoja: johtaja Jorma Waldén (OKM), p. 0295 3 30338