Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta asetettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.9.2016 15.07
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.9.2016 – 14.9.2019. Neuvottelukunnan tehtävänä on vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa yhteiskunnassa, edistää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, ja kuntien kanssa sekä tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Neuvottelukunnassa on asetuksen mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 15 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtaja johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

Jäseniä ovat (varajäsen suluissa):

johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä (hallitussihteeri Annika Juurikko sosiaali- ja terveysministeriöstä), kehittämispäällikkö Päivi Lindberg Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta (erityisasiantuntija Jukka Mäkelä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta), ylitarkastaja Merja Kivistö Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (ylitarkastaja Jyri Ulvinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta), professori Lasse Lipponen Helsingin yliopistosta (opetusneuvos Elisa Helin Opetushallituksesta), varhaiskasvatuksen professori Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopistosta Suomen yliopistot UNIFI ry:n edustajana (professori (ma.) Jarmo Kinos Turun yliopistosta), kasvatustieteen tohtori Saila Nevanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n edustajana (johtaja Jari Helminen Diakonia ammattikorkeakoulusta), toimialajohtaja Pirjo Peltola Savon koulutuskuntayhtymästä Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry:n edustajana (rehtori Harri Pölönen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä), erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliitosta (lakimies Minna Antila Suomen Kuntaliitosta), asiantuntija Heljä Petäjä Kirkkohallituksesta (asiantuntija Raija Ojell Kirkkohallituksesta), sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:stä (järjestöpalvelupäällikkö Tero Strand Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:stä), puheenjohtaja Tero Ristimäki Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:stä (erityisasiantuntija Marjo Varsa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:stä), sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö TEHY:stä (kehittämispäällikkö Jussi Salo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:stä), järjestöpäällikkö Harri Myllynen Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry:stä (puheenjohtaja Anitta Pakanen Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry:stä), työmarkkina-asiamies Timo Mäki Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta (erityisasiantuntija Ritva Semi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta) sekä päiväkodin johtaja Klaus Rytöhonka Turun kaupungista (päiväkodin johtaja, Olli Kamunen Helsingin kaupungista). Sihteerinä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa toimii opetusneuvos Petra Packalén Opetushallituksesta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 0295 3 30386