Hyppää sisältöön
FI

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.4.2016 14.01
Tiedote

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat elokuusta 2016 alkaen. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle asiaa koskevan esityksen. Aiemmin asiakasmaksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy esityksen mukaan edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen tuntimääräisen käytön perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulolajit säilyisivät ennallaan.

Pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran tulorajojen korottamisen johdosta. Tällä halutaan parantaa yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan.

Enimmäismaksu nousee 22 prosentilla. Ylin varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu olisi esityksen mukaan 354 euroa nykyisen 290 euron sijasta. Ylin perittävä maksu nousisi siten 64 euroa. Toisesta lapsesta maksu olisi entiseen tapaan 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Toisen lapsen enimmäismaksu olisi siten enintään 319 euroa kuukaudessa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksua ehdotetaan muutettavaksi siten, että jos varhaiskasvatus kestää korkeintaan 20 tuntia viikoittain, olisi maksu 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voitaisiin kuukausimaksuna periä kokoaikaisen maksu. Kunnat voivat halutessaan käyttää edelleen tuntiperusteisia maksuja. Maksutonta varhaiskasvatusta (0-maksuluokkaa) koskeva sääntely säilyisi ennallaan.

Muutoksella pyritään lisäämään kuntien maksukertymää 54 miljoonaa euroa vuodesta 2017 lukien hallitusohjelman säästötavoitteen mukaan. Vuonna 2016 vaikutus kuntien talouteen olisi noin 24,5 miljoonaa euroa.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta 2016. Esitystä on käsitelty kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (OKM), puh. 02953 30079
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386
- opetusneuvos Emmi Virtanen (OKM), puh. 02953 30389