Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för organisationer inom fritt bildningsarbete, rådgivningsorganisationer samt vissa andra organisationer

Avustus
Utlysningen av ansökan har rättats den 22 och 24 februari 2021.

Understödet är ett specialunderstöd som inom ramen för de budgetanslag som står till förfogande kan beviljas för kostnader för planering, inledande och genomförande av verksamhet i fråga om utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt samt för att betala utgifter för internationellt samarbete.

Understöd kan beviljas riksomfattande organisationer för fritt bildningsarbete, hushållsrådgivningsorganisationer, organisationer inom hantverk och konstindustri samt andra riksomfattande organisationer som får allmänt understöd av undervisnings- och kulturministeriet under moment 29.10.51 i statsbudgeten (statsunderstöd till organisationer).

Dessutom kan understöd beviljas på psykosociala grunder tillhuvudmannen för en folkhögskola, ett medborgarinstitut, ettsommaruniversitet eller en studiecentral som drabbas av enplötslig, allvarlig krissituation.

Man får ansöka om understöd året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2-3 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten.

Författningar som tillämpas på understödet:

- Statsunderstödslagen (688/2001)

Sök nu

Ansökningstid för 2021
15.2.2021 8:00 - 31.12.2021 16:15

Ytterligare information

Undervisningsrådet Annika Bussman (folkhögskolor, sommaruniversitet)
tfn 029 533 0407
[email protected]

Sakkunnig Petra Heikkinen (medborgarinstitut, studiecentraler, organisationer)
tfn 029 533 0068
[email protected]   

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod