Hyppää sisältöön

Vammaisten ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta selvitettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.6.2016 12.14
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa. Selvityksen mukaan ei ole tarvetta lisätä opiskelijapaikkoja erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen pidemmällä aikavälillä valtakunnallisesti. Sen sijaan opiskelijapaikkojen väliaikaista lisäämistä tai olemassa olevien opiskelijapaikkojen uudelleen kohdentamista tulisi kevään 2016 yhteishaun tulosten perusteella harkita, jotta pystytään vastaamaan tämänhetkiseen koulutustarpeeseen. Käytännössä kyse on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA), joka on tarkoitettu laajaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joilla ei sairauden tai vamman takia ole edellytyksiä hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen.

Selvityksen perusteella koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että osaamisperusteisuus toteutuu työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Tällöin myös opiskelijavalinnan joustavuus kasvaa TELMA-koulutuksessa. Lisäksi koulutuksen järjestäjät voisivat tarjota koulutusta joustavammin yhdessä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) kanssa, koska monilla paikkakunnilla on vain yksittäisiä vaikeavammaisia opiskelijoita.

Koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tulee jatkaa, kun kohdennetaan olemassa olevia ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen opiskelijapaikkoja alueellisesti. Lisäksi tarvitaan tukea peruskouluille huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvin kohderyhmään kuuluville oppilaille pääsy perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä kullekin oikea ja soveltuva koulutuspolku.

Selvityksen tavoitteena oli antaa tietoa erityisopetuksen tarpeesta ja saatavuudesta, erityisesti vaikeimmin vammaisille opiskelijoille tarkoitetun työhön ja itsenäiseen elämän valmentavan koulutuksen osalta. Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa selvitystyön pohjalta valtakunnallinen kokonaisarvio. Taustalla on 1.8.2015 tapahtunut valmentavien koulutusten uudistus.

Kyselyyn vastasi kaikki 12 koulutuksen järjestäjää, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä. Lisäksi kysely lähetettiin kaikille Suomen peruskouluille, jotka järjestävät perusopetusta vuosiluokilla 7–9 tai perusopetuksen lisäopetusta (vastausprosentti 61 %). Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusraporteista saatavia määrällisiä tietoja.

Lisätietoja: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 0295 3 30104

Selvitys vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarpeesta ja saatavuudesta ammatillisessa peruskoulutuksessa