Hyppää sisältöön

Valtionavustusten ehtoihin ja rajoituksiin tulossa muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.6.2019 9.58
Uutinen
Rahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleis- ja erityisavustusten ehtoihin ja rajoituksiin on tulossa muutoksia. Erityisavustusten osalta muutokset tulevat voimaan 1.8.2019 ja yleisavustusten osalta 1.1.2020 lähtien, toisin sanoen niitä sovelletaan ensi syksynä avattavissa hauissa.

Jatkossa avustuspäätöksessä määritellään, kuinka suuren osan yleis/erityisavustus saa kattaa avustettavan toiminnan/hankkeen toteutuneista (aiemmin hyväksyttävistä) kustannuksista. Ei-hyväksyttävät kustannukset vähennetään edelleen ehtojen mukaisesti sekä yleis- että erityisavustusten kohdalla.

Yleisavustuksissa hyväksyttävistä kustannuksista poistetaan tarvikkeiden ja julkaisujen myynnin alijäämän kattamista koskeva ehto.

Jälleenvuokraamista koskevaa ehtoa on täydennetty: Yleisavustuksella rahoitettujen tilojen jälleen vuokraamisesta yleishyödylliseen toimintaan otetaan huomioon vain alijäämä. Mikäli yleisavustuksella rahoitettu tila on jälleen vuokrattu ja vuokralainen harjoittaa tilassa liiketoimintaa, ei yleisavustuksella saa kattaa edes jälleen vuokraustoiminnan alijäämää.

Kun tilaa jälleen vuokrataan yleishyödylliseen toimintaan, hyväksytään avustuksella katettavaksi jälleen vuokraustoiminnan alijäämä. Toisin sanoen sellaiset kustannukset, joista on vähennetty saadut vuokratuotot. Sen sijaan, kun yleisavustuksen saaja vuokraa tilaa liiketoiminnan harjoittajalle, ei yleisavustuksella tule kattaa edes vuokrauksesta syntyvää mahdollista alijäämää. Alijäämän kattamisen voidaan katsoa vääristävän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. Liiketoiminnan harjoittamiseen vuokrattua tilaa ei tulisi vuokrata alle avustuksen saajan itse maksamansa vuokran.

Myös toimintaa, johon on myönnetty erillistä julkista tai yksityistä avustusta, koskeva kohta muuttuu. Jatkossa avustus ei saa yhdessä muiden julkisten yleisavustusten kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Yleisavustuksella ei voida myöskään kattaa sellaisia kustannuksia, johon avustuksen saaja on saanut yksilöityä sekä toiminnallisesti että ajallisesti rajattua yksityistä tai julkista avustusta. Yleisavustuksen hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan kuitenkin toiminnon alijäämä

Jatkossa myös yleisavustusta tai valtionosuutta saavilla on mahdollisuus kohdentaa perustellusta syystä yleiskustannuksia enintään 15 % eritysavustuksella katettavaksi.

Valtionavustuslakiin tehdyn muutoksen johdosta sekä yleis- että erityisavustuksen palautuksen vähimmäismäärä nousee 10 eurosta 100 euroon.

Jatkossa avustuksen saajalla on velvollisuus toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa säädettyjä työnantajavelvoitteita. Avustuksen saajan tulee noudattaa saavutettavuuslainsäädäntöä, jos se täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit tai saa avustusta digitaalisen palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon yli puolet ao. kustannusten arvosta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Emma Kuusi, OKM, p. 02953 30172

Kirjastot Kirkollisasiat Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Tekijänoikeus Tiede