Hyppää sisältöön

Valtionavustukset tilakustannuksiin

Avustukset on tarkoitettu ainoastaan Senaatti-kiinteistöjen, ulkoasiainministeriön tai Suomenlinnan hoitokunnan omistamissa kiinteistöissä sijaitsevien valtakunnallisesti merkittävien kulttuurilaitosten vuokrakustannusten kattamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 27 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammikuussa 2021.

Hakuaika alkaa 16.11.2020 ja päättyy 14.12.2020 klo 16.15.

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin toimijoiden toiminnan edellytyksiä siten, että toimijoiden käytössä on asianmukaiset tilat.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksen liitteessä mainittuna ajankohtana. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.  Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

- Senaatti-kiinteistöjen, ulkoasiainministeriön tai Suomenlinnan hoitokunnan vuokralaskelma

- Mikäli hakija ei saa ministeriöltä toiminta-avustusta, tulee hakemukseen liittää:

  • yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilikaudelta

Haussa nyt

Hakuaika vuodelle 2021, tilakustannukset
16.11.2020 10:00 - 14.12.2020 16:15

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, puh. 0295 330081, [email protected]