Hyppää sisältöön

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää 60-vuotta täyttäneelle urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Ylimääräinen eläke on tunnustus hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden kansainvälisiä urheilusaavutuksia. Tätä varten ministeriö pyytää lausunnon Suomen Olympiakomitea ry:ltä. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toimeentulomahdollisuudet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: 

  • Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä (1419/2014)
  • Hallintolaki (434/2003)

Edellytyksenä ylimääräisen urheilijaeläkkeen myöntämiselle on se, että Eduskunta osoittaa valtion talousarviossa vuodelle 2021 tätä tarkoitusta varten määrärahan. Eläkettä ei ilman erityistä syytä saa myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta.

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää 60-vuotta täyttäneelle urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Ylimääräinen eläke on tunnustus hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2021 täysi eläke on 1 383,20 euroa ja osaeläke siitä puolet. Lopullisesti eläkkeen määrän vahvistaa eduskunta vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Eläkettä myönnettäessä on otettava huomioon hakijan toimeentulomahdollisuudet. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan vuoden 2019 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle urheilijaeläkkeen määrän.

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan vuoden 2019 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät talousarviossa vahvistetun täyden eläkkeen suuruuden kerrottuna kahdella.

Eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö hakemuksesta saatuaan asiasta Suomen Olympiakomitea ry:n lausunnon. Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

Ylimääräisen urheilijaeläkkeen hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 16.15

Hakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
tai virka-aikana käyntiosoitteeseen:
valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat

  • Verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta vuodelta 2019
  • Eläkepäätös ja eläkkeen suuruus bruttona/kk tai jos päätöstä ei vielä ole
  • Työeläkeote, josta tulee näkyä eläkearvio. Otteen saa omalta työeläkelaitokselta. Sen voi myös tilata verkkopalveluna osoitteesta www.tyoelake.fi tai Eläketurvakeskuksen palvelunumerosta 029 411 2110.
  • Lääkärin B-lausunto (alle 60-vuotiaat vedottaessa työkyvyttömyyteen)  
  • Muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota

Eläkettä ei voi hakea toisen puolesta.
Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.
Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Haussa nyt

Hakuaika vuodelle 2021
23.11.2020 - 31.12.2020 16:15

Lisätietoja

ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola
puh. 0295 330 103
[email protected]

hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen
puh. 0295 330 290
[email protected]