Hyppää sisältöön

Yleisavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan

Avustuksella edistetään Suomessa järjestettävien valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen festivaalitoimintaan.

Hakuaika alkaa 18.12.2020 ja päättyy 29.1.2021 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään noin 2,4 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen edellä mainitun suuruisen määrärahan.

Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja EU:n komission antaman yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (asetus (EU) n:o 651/2014) mukaisia säännöksiä.

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 330 313

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset