Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset vähemmistökieliset sanomalehdet ja sähköiset julkaisut

Avustuksen päätarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viit-tomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineis-ton tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.

Vuonna 2021 haettavana on 500 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu vuoden 2021 toimintaan. Määrärahaa saa kuitenkin käyttää 30.4.2022 saakka eli kunnes selvitys avustuk-sen käytöstä tulee viimeistään antaa ministeriölle.

Hakuaika: 5.5. –28.5.2021 (klo 16.15)

Kulttuuri

Lisätietoja

Hallitusneuvos Satu Paasilehto,
puh. 0295 3 30240, [email protected]