Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset Liikkuva koulu -palkinnot Ouluun ja Turkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.1.2018 12.45
Tiedote
Palkinnot jakoi ylijohtaja Esko Ranto Oulun ja Turun kaupungin edustajille.

Vuoden 2017 valtakunnalliset Liikkuva koulu -palkinnot on myönnetty Oulun ja Turun kaupungeille. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa per palkittava ja se myönnetään Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot jakoi ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä 26. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa.

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -palkinnon lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa. Alueelliset palkinnot, suuruudeltaan 2 500 euroa, on myönnetty syksyn 2017 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu -palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulussa, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Esityksen valtakunnalliseksi palkinnon saajaksi tekee Liikkuva koulu -ohjelma.

Palkintoperustelut

Oulun kaupunki

Oulun kaupunki on kehittänyt määrätietoisesti Liikkuva koulu -toimintaansa. Oulun opetustoimi on sitoutunut toimintaan, ja yhteistyö opetustoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen välillä on vahvaa. Kaupungilla on toimiva yhteistyö myös yliopiston, liikunnan aluejärjestön ja paikallisen urheiluopiston kanssa. Oulu on valtakunnallisesti ja alueellisesti aktiivinen oman osaamisensa jakamisessa muille kunnille.

Kaikki Oulun koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja täyttäneet Liikkuva koulu -toiminnan nykytilan arvioinnin. Oulu on viimeisen parin vuoden aikana ollut valtakunnallisesti edelläkävijä erityisesti yläkouluihin ja aineenopettajiin kohdistuvan koulupäivän liikunnallistamistoiminnan kehittämisessä. Oulun kaupunki on järjestänyt yhteistyössä yliopiston kanssa yläkoulujen aineopettajille koulutusta toiminnallisista opetusmenetelmistä. Lisäksi kaupunki julkaisi 2017 toiminnallisen opetuksen toimenpide-esitteen, jossa pääpaino oli yläkouluissa. Nykytilan arvioinnin tuloksissa Oulu sai erityisen hyvän tuloksen yläkoulujen kaikkien osa-alueiden pisteissä suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon ja hyvän tuloksen koulumatkojen kehittämisen osalta.

Turun kaupunki

Turun kaupunki on ollut valtakunnallinen edelläkävijä koulupäivän toimintakulttuurin liikunnallistamisessa jo 2000-luvun alussa. Kaupungissa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti liikunnallistettu koulupäivän toimintakulttuuria, jotta koulupäivä olisi fyysisesti aktiivinen sekä tukisi oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja oppimista liikkumisen avulla. Toiminta on poikkeuksellisen laajaa ja vaikuttavaa. Toiminta on ollut myös innovatiivista ja uutta luovaa, esimerkiksi oppilaiden osallisuuden ja koulujen harrastustoiminnan kehittämisessä. Turun Liikkuva koulu -toiminta on ollut esimerkkinä ja ideoiden lähteenä useiden Suomen kaupunkien Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämiselle ja kehittämiselle.

Kaikki Turun 42 koulua ovat Liikkuvia kouluja. Turun Liikkuva koulu -toiminta on ansioitunut monilla osa-alueilla, jotka on valtakunnallisesti tunnistettu Liikkuvan koulu -toiminnan onnistumisen kannalta keskeisiksi tekijöiksi[MN1] . Tällaisia osa-alueita ovat erityisesti oppilaiden osallisuus, koulupäivän yhteydessä toteutettava harrastustoiminta, koulujen ja seurojen välinen yhteistyö, poikkihallinnollinen yhteistyö opetus- ja liikuntatoimen välillä sekä kuntakoordinaatio. Lisäksi Turun koulujen tulokset Liikkuvien koulujen nykytilan arvioinnissa ylittävät valtakunnalliset keskiarvot toiminnan organisoinnin, oppilaiden osallisuuden ja kerhotoiminnan osa-alueilla kaikissa koulumuodoissa.

Alueellisten palkintojen saajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Ruokolahden kunta

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Polvijärven kunta

Lapin aluehallintovirasto:
Ylitornion kunta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Ulvilan kaupunki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Vaasan kaupunki

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Puolangan kunta

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054

- ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu Antti Blom, Oph, p. 02953 31254

Valokuvia tilaisuudesta

Liikkuva koulu