Hyppää sisältöön

Riksomfattande elevenkäten 2020 öppnas på nytt

Undervisnings- och kulturministeriet
19.2.2021 12.49 | Publicerad på svenska 19.2.2021 kl. 14.48
Nyhet
Pojkar spelar korgball.

Undervisnings- och kulturministeriet ger kommunerna möjlighet att delta i den riksomfattande elevenkäten i februari-mars. Skolenkäten 2020 öppnas för de kommuner som ännu inte deltagit i enkäten samt för de skolor vars deltagarantal var litet i fjol jämfört med antalet elever i skolan.

Elevenkäten 2020 öppnas på nytt för utlysningen av understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i mars. Enkäten är riktad till de kommuner som inte deltog i enkäten i slutet av förra året samt till skolor i andra kommuner där deltagarantalet var litet jämfört med antalet elever i skolan.

Enkäten kan besvaras endast av de barn och unga som ännu inte har besvarat enkäten.
Kommunerna har fått anvisningar om hur skolorna får länkar för deltagande.

Elevenkäten är öppen under sportlovsveckorna: 22.2-12.3. Skolornas resultat kommer på ministeriets webbplats för Finlandsmodellen torsdagen den 18 mars.

Mer information: konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn  0295 3 30069

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet