Hyppää sisältöön

Vähemmistökielisen sanomalehdistön ensi vuoden tuet jaettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.11.2019 13.27
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea myönnettiin yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Svensk Presstjänst Ab:lle myönnettiin 365 000 ruotsinkielisten uutispalveluiden tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkusten Åbo Underrättelser -lehden julkaisukustannusten vähentämiseen myönnettiin 50 000 euroa, Lapin Kansa / Kaleva365 Oy:lle myönnettiin 45 000 euroa pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja välillisiin kustannuksiin,  Ny Tid -lehdelle myönnettiin 24 000 euroa verkkosisältöjen ja -uutistoiminnan kehittämiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle 16 000 euroa toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen.

Tukea voi saada valtakunnallisilla vähemmistökielillä eli saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten saamen- tai karjalankielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Lisätietoja: hallitusneuvos Satu Paasilehto, p. 0295 330 240