Hyppää sisältöön

Understöd för främjande av motion för mindre bemedlade barn och unga kan sökas

Undervisnings- och kulturministeriet 19.8.2019 10.17
Pressmeddelande

Specialunderstödet ger mindre bemedlade barn och unga en möjlighet att idka motion i idrottsföreningar. I årets statsbudget har man riktat en miljon euro till det här ändamålet. Understöd som beviljas kommuner kan sökas under perioden 19.8.-30.9. Ansökningarna riktas till regionförvaltningsverken.

Understödet kan beviljas till kommuner som delar ut dem i form av riktade understöd till lokala föreningar och sammanslutningar som ordnar motionsverksamhet. Genom understödet, som kommunen delar ut, stöder man grundläggande motionsverksamhet för barn och unga i mindre bemedlade familjer. Grundläggande verksamhet är ledd motionsverksamhet för barn och unga i en förening varje vecka.

Genom understöden främjar man likvärdiga, jämlika och tillgängliga hobbymöjligheter inom motion. Man gör det också möjligt för barn och unga som riskerar att bli utslagna att delta i hobbyverksamhet i idrottsföreningarna. Man förebygger också att barn och unga sluta motionera genom att genom understödet hålla dem kvar i verksamheten som idrottare, hobby- och föreningsverksamma.

Understödet kan inte användas för att täcka administrationskostnader. Understödet kan inte heller beviljas vidare till en oregistrerad förening, för kommersiell verksamhet eller anskaffning av utrustning. Understöden som beviljas till kommuner är behovsprövade.

Upplysningar: överinspektör Mari Miettinen, UKM, tfn 0295 330 093

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Lappland verkar inom landskapet Lappland:

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 300 (växeln)
[email protected]

Upplysningar: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Norra Finland verkar i Kajanaland och Norra Österbotten:

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 500 (växeln)
[email protected]

Upplysningar: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Östra Finland verkar i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Huvudkontoret i S:t Michel
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 800 (växeln)
kirja[email protected]

Upplysningar: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland verkar i Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbottens landskap:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Huvudkontoret i Vasa
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 450 (växeln)
[email protected]

Upplysningar: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822, och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland verkar i Egentliga Finland och Satakunda: 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Huvudkontoret i Åbo
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 000 (växeln)
[email protected]

Upplysningar: överinspektör för idrottsväsendet Keijo Kuusela tfn 0295 018 304

Regionförvaltningsverket i Södra Finland verkar i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 000 (växeln)
[email protected]

Upplysningar: överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559