Hyppää sisältöön

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta: eettisten asioiden koordinointia vahvistettava

Opetus- ja kulttuuriministeriö
2.12.2020 14.01
Uutinen
Kuva: Helena Heiskanen/OKM

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta antoi kannanoton urheilun eettisten asioiden hoitamisen selkeyttämisestä ja tehostamisesta. Neuvottelukunta painottaa kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden vastuuta terveellisestä, turvallisesta ja reilusta toimintakulttuurista. Eettisyys ja urheilun integriteetin suojelu ovat välttämättömiä myös menestyksekkäälle huippu-urheilulle.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, professori Antti Aineen mielestä on hyvä, että suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisistä kysymyksistä on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Havaittuihin ongelmiin on lähdetty puuttumaan määrätietoisesti. Käytännön toimintamallit ja palvelut eivät kuitenkaan tutkimustulosten perusteella ole riittävän hyvin urheilijoiden, valmentajien ja seuratoimijoiden tiedossa.

– Käytännön toimenpiteiden koordinointia ja viestintää on vahvistettava jatkossa. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavia ja niiden toteuttamisessa on vältettävä päällekkäisyyksiä. Palveluiden saavutettavuutta on myös arvioitava säännöllisesti, toteaa Aine. 

Neuvottelukunta näkee, että Suomen Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen rakentamassa vastuullisuusohjelma on hyvä pohja urheilujärjestöille niiden kehittäessä omaa toimintaansa. Neuvottelukunta pitääkin luontevana, että Olympiakomitea koordinoi jatkossa palvelujen rakentamista sekä niistä viestintää käytännön toimijoille. Palvelujen rakentamisessa tulee hyödyntää toimijoiden erityisosaamista ja välttää päällekkäisyyksiä.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta seuraa urheiluyhteisön eettisten toimien vaikuttavuutta ja tukee eri toimijoita palveluiden kehittämisessä. Neuvottelukunta myös korostaa alan tutkimuksen lisäämistä toimien kehittämisen pohjana.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kannanotto

Ensimmäisen vuosiseminaarin teemana lasten oikeudet urheilussa

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan tehtävänä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä edistää keskustelua ja levittää jo olemassa olevia käytäntöjä, mutta myös arvioida tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Yhtenä areenana keskustelulle on neuvoston vuosittaiset seminaarit. 

1. joulukuuta järjestetyn ensimmäisen seminaarin teemana oli lasten oikeudet urheilussa ja liikunnassa. Seminaarin tavoitteena oli luoda yhteistä tilannekuvaa ja lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista. Puheenjohtaja Antti Aineen mukaan teeman valinnalla haluttiin painottaa sitä, että lapsioikeudellisen näkökulman pitää tavoittaa koko urheilun ja liikunnan kentän. 

Seminaarin puheenvuoroissa aihetta käsiteltiin sekä oikeudellisista että eettisistä näkökulmista, mutta samalla myös käytännönläheisesti kuntien ja seurojen toiminnan kautta. Pääviestinä oli, että turvallinen liikunnan ja urheilun ympäristö on lasten perusoikeus. Lapsilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa ja myös vaikuttaa omaan harrastamiseensa. Aikuisten tehtävä on kunnioittaa lasta yksilönä, mutta myös antaa tukea ja hoivaa.

Vuorovaikutuksen kehittäminen tarkoittaa myös katsomista Suomen rajojen ulkopuolelle ja oppimista muilta. Yhteistyön avulla myös valmentajat ja opettajat saavat parempia työkaluja turvallisen ja kannustavan ympäristön luomiseen.

Lisätietoja

neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine, p. 050 413 9351
neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, johtaja Tiina Kivisaari, p. 0295 330 178
neuvottelukunnan sihteeri, kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 0295 330 102