Hyppää sisältöön

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaan 3,7 miljoonaa euroa – Avustussumma kasvoi merkittävästi

Undervisnings- och kulturministeriet
25.2.2020 14.20
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa 3 730 000 eurolla. Avustusta jaetaan yhteensä 20 urheiluakatemialle ja valmennuskeskukselle, joiden tehtävänä on kehittää suomalaista huippu-urheilua.

Avustussumma kasvoi lähes 1,8 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 verrattuna. Kasvu johtuu hallitusohjelman linjauksesta toimeenpanna liikuntapoliittisen selonteon toimia. Tämän myötä urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille kohdennettiin lisäresursseja.

– Urheiluakatemioilla ja valmennuskeskuksilla on myös keskeinen rooli suomalaisten huippu-urheilijoiden kansainvälisen menestyksen takaajina. Julkisen talouden suunnitelmassa on varauduttu jatkorahoitukseen seuraavien kolmen vuoden ajan, urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Avustusta voivat saada Suomen Olympiakomitean tunnustamat, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan taso ja määrä sekä maantieteellinen ja sisällöllinen laajuus. Olympiakomitea on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten hakemista kehittämisavustuksista.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia osaamiskeskittymiä, jotka vahvistavat huippu-urheilun asiantuntemusta ja yhteistyötä.

Urheiluakatemiat mahdollistavat urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen. Valmennuskeskukset edistävät valmennuksen huippuosaamista. Ne toimivat yleensä urheiluakatemioiden yhteydessä.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset Olympiakomitean verkkosivuilla

Lisätietoja: ylitarkastaja Samuli Rasila, p. 0295 3 30057