Hyppää sisältöön

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain urheilijoille verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa ylittävät 80 000 euroa.

Apurahoja voidaan myöntää edellytyksellä, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 20 000, 10 000 tai 6 000 euroa vuodessa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 12.10.2020 ja päättyy 16.11.2020 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 1.3.2021 ja päättyy 6.4.2021 kello 16.15

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (1170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Tuloverolaki (1535/1992)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh. 0295 330314
[email protected]

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
puh. 0295 330072
sähköposti: [email protected]