Hyppää sisältöön

Työryhmän ehdotus nuorisolain uudistamiseksi laajalle lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2015 8.32
Tiedote

Nuorisolain uudistamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Nuorisolain uudistamisella vastataan koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutokseen. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten kykyä ja edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta.

Nuorisolain uudistusta käsiteltiin useissa tilaisuuksissa ja työpajoissa eri puolilla maata. Käytössä oli sähköisen vuorovaikutuksen välineitä. Sosiaalisessa mediassa oli mahdollisuus kommentoida ja keskustella aiheesta. Lisäksi lakiluonnos oli avoimesti kommentoitavana keväällä 2015.

Seuraavaksi lakiluonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksella jatketaan avointa ja osallistavaa kuulemista, jotta nuorten mielipiteet ja lausunnot saadaan mukaan nuorisolain jatkovalmisteluun.

- Haluamme varmistaa, että nuoria todella kuunnellaan nuorisolain valmistelussa. Siksi pyydämme jokaiselta Suomen nuorisovaltuustolta lausuntoa lakiluonnoksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun nuoret otetaan näin kattavasti mukaan lainsäädännön valmisteluun, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Työryhmä ehdottaa, että uuden nuorisolain tulisi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Sen tulisi edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa kasvu- ja elinoloja.

Nuorisolain sisältöä on ollut tarve ajantasaistaa vastaamaan nuorisotyön ja –politiikan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Nuorisolain tulisi tarjota työvälineitä ja mahdollisuuksia toimialan ajantasaiseen ja jatkuvaan kehittämiseen väestörakenteen ja yhteiskunnan muutoksissa. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.

Lausuntokierros päättyy 30.11.2015. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuu voimaan elokuussa 2016.

Lisätietoja:
- johtaja Georg Henrik Wrede; p. 02953 30345
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén; p. 02953 30339
-erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), p. 044 269 3113

Nuorisolain uudistaminen (opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16)