Hyppää sisältöön

Työryhmä laatimaan ehdotukset kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.1.2020 12.35
Tiedote
Erimaalaisia ihmisiä seisomassa sateenvarjojen alla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotukset linjauksiksi ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamisesta kulttuurielämässä ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä taiteen ja kulttuurin keinoin.

Työryhmän on tarkoitus keskittyä kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen kulttuuripolitiikassa maahanmuuton ja sen kasvun sekä siihen liittyvän monikulttuurisuuden näkökulmasta. Työryhmä käsittelee myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mahdollisuuksia harjoittaa ammattimaista toimintaa kulttuurialalla ja osallistua sitä koskevaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Työryhmän tulee huomioida erityisesti tavoite vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista sekä edistää taiteen ja kulttuurin keinoin kulttuurien välistä vuoropuhelua.

”Kulttuuri on erittäin hyvä keino Suomeen kotoutumiseen ja ihmisen osallisuuden ja merkityksellisyyden vahvistamiseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi palveluiden käyttäjänä, kehittäjänä tai luovan työn tekijänä,” sanoo ministeri Hanna Kosonen.

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on rakentaa Suomesta suvaitsevainen ja kaikkia tukeva tasa-arvoinen maa. Kulttuurin alalla tavoitteena on vahvistaa kulttuurista vuoropuhelua, yhdessä tekemistä ja osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Työryhmän työ liittyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 toimeenpanoon.

Suomen väestöstä ulkomaalaistaustaisia oli vuonna 2019 yli 400 000 henkilöä, mikä on noin 7,3 % koko väestöstä. Vuosituhannen vaihteen tilanteeseen verrattuna ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kokonaismäärä Suomessa on kolminkertaistunut ja väestöennusteiden mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä kasvaa myös tulevaisuudessa.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2020. Työryhmän puheenjohtajana toimii erikoistutkija Pasi Saukkonen.

Työryhmän jäsenet ja muut hanketiedot 

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Pasi Saukkonen, p. 09 310 36405
  • kulttuuriasianneuvos Maija Lummepuro, p. 02953 30198
  • kulttuuriasianneuvos Sini Keinonen, p. 02953 30145