Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa kansallisen tutkintojen viitekehyksen laajentamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.1.2019 13.59
Uutinen

Työryhmä ehdottaa, että Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä laajennetaan. Viitekehykseen lisättäisiin mm. lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmentavat koulutukset sekä korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset. Viitekehyksen laajennusta koskeva asetusmuutos on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten.

Viitekehyksessä tutkinnot ja muut osaamiskokonaisuudet sijoittuvat kahdeksalle eri vaativuustasolle. Kunkin vaativuustason osalta kuvataan, mitä tutkinnon suorittanut henkilö tietää, ymmärtää ja osaa tehdä oppimisprosessin päätyttyä.

Työryhmä ehdottaa viitekehyksen laajentamista seuraavasti:

  • tasolle 2 työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
  • tasolle 3 lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä
  • tasolle 4 rajavartijan peruskurssi ja aliupseerin perustason opintokokonaisuus
  • tasolle 5 aliupseerin yleistason (1 ja 2) opintokokonaisuus ja aliupseerin mestaritason opintokokonaisuus
  • tasolle 6 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, kirkon erityiskoulutukset ja pastoraalitutkinto
  • tasolle 7 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, ylempi pastoraalitutkinto, esiupseerikurssi sekä sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot.

Viitekehyksen laajentaminen parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän toimivuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä helpottaa koulutusjärjestelmän sisällä liikkumista. Tavoitteena on lisätä Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmän tunnettuutta ja edistää kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusvientiä.

Suomessa tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys otettiin käyttöön maaliskuussa 2017. Viitekehys perustuu yhteiseen eurooppalaiseen viitejärjestelmään (EQF), jonka avulla Euroopan eri maiden tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen viitekehyksiä kytketään toisiinsa ja helpotetaan eri maissa suoritettavien tutkintojen vertailua.

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta eri vaativuustasoille säädetään valtioneuvoston asetuksella. Työryhmäraportti ja siihen sisältyvä asetusluonnos on lausuntokierroksella 23.1.2019 - 20.2.2019.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Katri Kurppa, p. 0295 330 063

opetusneuvos, työryhmän puheenjohtaja Seija Rasku, p. 0295 330 270

Koulutus