Hyppää sisältöön

Tutoropettajatoiminta kattaa valtaosan Suomen kunnista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.12.2017 14.56
Tiedote

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta noin 9,8 miljoonaa euroa tutortoimintaan ja -koulutukseen sekä alueelliseen osaamisen levittämiseen perusopetuksessa. Tutortoiminta kattaa jo noin 90 prosenttia kunnista.

Tutortoiminnalla edistetään digitalisaatiota ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä sekä osaamisen levittämistä alueellisella koordinaatiolla. Uusi peruskoulu -ohjelmaan liittyvä vuonna 2016 alkanut tutortoiminta on vakiintunut osaksi uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaista kehittämistä perusopetuksessa.

– Uusien opetussuunnitelmien tuoma muutos vaatii panostuksia opettajien tukeen ja osaamisen kehittämiseen. Tutoropettajamalli tuo muutoksen tuen luontevaksi osaksi koulujen arkea. Tällä hallituskaudella olemme panostaneet aiempaa enemmän opettajankoulutuksen kehittämiseen ja muutoksen tukeen; tutoropettajamalli on yksi esimerkki. Sen nopea leviäminen kertoo tarpeesta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee.

– Osa valtionavustusta saaneista hankkeista jatkaa hyvin alkanutta tutortoimintaa keskittyen esimerkiksi digitutorointiin. Tällä hakukierroksella mukaan tulee myös uusia opetuksen järjestäjiä. Näissä hankkeissa on esimerkiksi keskitytty uusien opetussuunnitelmien monimuotoiseen kehittämiseen, ja osassa on suunniteltu oppilaiden osallistamista digiagentein, opetusneuvos Ulla Laine Opetushallituksesta kuvailee.

Valtionavustusta sai toisen vaiheen haussa kaikkiaan 280 tutoropettajuushanketta ja lisäksi 24 aluekoordinaattorihanketta, joilla on jo vahvaa kokemusta tutortoiminnasta.

Koordinaatiohankkeiden tavoitteena on levittää tutortoiminta kattamaan kaikki Suomen peruskoulut. Koordinaattoreiden tehtävä on levittää osaamista omalla alueellaan ja kehittää verkostomaisesti tutoropettajatoimintaa.  Koordinaattorit myös etsivät aktiivisesti alueelliseen tutortoimintaan mukaan kuntia ja muita opetuksen järjestäjiä.

– Tärkeänä oivalluksena on ollut, että alueellisella tutorkoordinaatiolla saadaan mukaan sellaisiakin toimijoita, jotka eivät vielä aiemmin ole olleet mukana, ja joiden on haastavaa kehittää yksin. Verkostoyhteistyön potentiaali ja voima valjastuu tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi valtionvastushakua haluttiin kehittää tähän suuntaan. Aluekoordinaattoreiden avulla osaamista voidaan levittää koko maahan, Laine jatkaa.

Tietoa tutoropettajuuden etenemisestä Suomessa pian saatavilla

Osana valtionavustushakuprosessia kaikkien hakijoiden tuli vastata kyselyyn, jolla kerättiin tietoa tutoropettajien kouluttamisesta ja toiminnasta. Kyselyyn vastanneiden opetuksen järjestäjien yhteenlaskettu tutoropettajamäärä on jo yli 2300, joista lähes 1900 tutoropettajan kouluttamisessa on hyödynnetty kärkihankerahoitusta.

Alustavien tulosten perusteella tutortoiminta kattaa noin 90 prosenttia Suomen kunnista. Opetushallitus tiedottaa tutorkyselyn tuloksista vuoden 2018 alkupuolella.

Tutoropettajatoiminnan levittämistä kaikkiin Suomeen kouluihin tuetaan kolmen vuoden aikana yhteensä noin 26 miljoonalla eurolla. Avustus on suunnattu opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Lisätietoja:

- opetusneuvos Ulla Laine, OPH, puh. 0295 3 31597
- erityisavustaja Daniel Sazonov, OKM puh. 045 129 6812
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM, puh. 0295 3 30258
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30134
- projektipäällikkö Pauliina Kupila, OKM, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30280
- opetusneuvos Kristian Smedlund, OPH, puh. 0295 3 31286 (ruotsinkielinen koulutus)

Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus