Hyppää sisältöön

Tutkinnoille ja muille osaamiskokonaisuuksille kahdeksanportainen viitekehys

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.10.2016 13.23 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle lakiesityksen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle. Viitekehys laaditaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalta.

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen eri vaativuustasoille säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, joka annetaan kun laki on hyväksytty.

Esityksen tavoitteena on lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Lisäksi se tukee tutkintojen tunnustamista sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Keskeisimmät toimijat työssä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, jotka sopivat tutkintojen viitekehyksen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä ja määrärahoista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja: hallitusneuvos Laura Hansén (OKM), puh. 02953 30098

---

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2008 suosituksen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi.