Hyppää sisältöön

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa vahvistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö
2.6.2021 15.26
Uutinen
Lapset viittaavat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen valmistelemaan kehittämisohjelman, jolla vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa.

Tuikku – tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen -hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva toimintamalli lasten tunne-, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksen kaikissa toimintamuodoissa sekä esiopetuksessa. Hankkeessa luodaan myös valtakunnalliseen levitykseen soveltuva koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Kehittämishanke on osa hallitusohjelman mukaista kiusaamisen ehkäisyn toimenpidekokonaisuutta. Tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat avainasemassa kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Toimintamallia pilotoidaan valtakunnallisesti 12 kunnassa vuoden 2022 aikana. Pilottiin valitaan osallistujia sekä suurista kaupungeista että keskisuurista ja pienistä kunnista eri puolilta Suomea.

Valinnassa huomioidaan sosioekonominen vaihtelu ja se, että mukana on suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen toimipaikkoja. Samoin huomioidaan se, että mukana on myös riittävä määrä esiopetusryhmiä.

Lisätietoja: 

Koulutus Varhaiskasvatus