Hyppää sisältöön

Tiedejulkaisujen rinnakkaistallentamista halutaan edistää – ratkaisuvaihtoehtoja selvitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.12.2016 14.02 | Julkaistu suomeksi 12.2.2017 klo 22.11
Uutinen

Varatuomari Marja-Leena Mansala selvittää, miten edistettäisiin tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista julkisiin arkistoihin sekä edistettäisiin niiden saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Selvityksen tulee valmistua helmikuun loppuun 2017 mennessä.

Selvittäjän tehtävänä on kartoittaa eri ratkaisuvaihtoehtoja tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisen edistämiseksi ja arvioida niiden vaikutuksia sekä selvittää mahdollisen ratkaisun lainsäädännölliset, taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot.

Rinnakkaistallentaminen edistäisi hallitusohjelman tavoitteita tiivistää korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä suhdetta sekä lisäisi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Samalla edistettäisiin kärkihankkeen tavoitetta vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Jos pääsyä Suomessa olevaan tietoon ei ole, vaikuttaa se kielteisesti Suomeen kohdistuviin investointeihin. Pääsy tutkimusartikkeleihin on tärkeää myös tietopohjaisen päätöksenteon ja kansalaistieteen kannalta.
Pidemmällä aikavälillä on tarpeen turvata pääsy julkisesti rahoitetun tutkimuksen tuloksiin ja tuotoksiin.

Systemaattinen rinnakkaistallentaminen mahdollistaisi suomalaisten tutkimusartikkeleiden saamisen pitkäaikaissäilytyksen piiriin, mikä takaisi niiden säilyvyyden tuleville tutkijasukupolville osana suomalaista kulttuuriperintöä.

Meneillään olevan Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Rinnakkaistallennuksen laajempi hyödyntäminen on yksi tärkeä osatekijä tavoitteen saavuttamisessa.

Avoin tiede ja tutkimus

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Marco Grönroos, p. 0295 3 30217
- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, p. 02935 30297 (11.1.2017 -> )