Hyppää sisältöön

Tampereen uusi yliopisto aloittaa 2019, korkeakoulujen opetusyhteistyö laajenee

Undervisnings- och kulturministeriet 8.6.2017 13.43
Tiedote
Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät Tampereen uusi yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Samalla yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin lisätään kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset opetusyhteistyön edistämiseksi. Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan lakiesityksen torstaina.

Tampereen uuden yliopiston kolmas elementti olisi yliopistosäätiön pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on strategisesti  johdettu kokonaisuus, jossa monitieteiset kokonaisuudet, joustavat opintopolut ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus nostavat toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle.

- Tampereen uusi yliopisto yhdistää kolmen korkeakoulun voimavarat. Näin rakennetaan uusia opintopolkuja ja mahdollisuuksia opiskelijoille sekä tehdään huippututkimusta yhteisesti päätetyillä kärkialoilla. Tavoitteena on laajempi ja syvempi yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa sekä kansainvälisesti. Tulevaisuuden korkeakoulu tuottaa tietoa ja osaamista isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi - monialaisemmin, joustavammin, vaikuttavammin, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tampereen uuden yliopiston toimintaa on suunniteltu yhteistyössä korkeakoulujen sekä alueen elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden tuottajien kanssa. Tavoitteena on Tampereen alueen elinkeinorakenteen ja yritystoiminnan uudistaminen sekä kilpailukyvyn vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Monialaisuus ja monitieteisyys yhdistävät sivistysprofiilin ja käytännön sovellukset.

Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyisivät Tampereen uuteen yliopistoon vuoden 2019 alussa.

Korkeakoulujen opetusyhteistyötä edistetään

Korkeakoulujen opetusyhteistyötä koskeva esitys antaisi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille laajemman vapauden opetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja kansainvälisesti vetovoimaisten osaamiskeskittymien syntymistä.

Esitys mahdollistaisi paremman työnjaon korkeakoulujen välillä, kun velvoitetta järjestää päällekkäistä opetusta toiselta hankitun rinnalla ei enää olisi. Laki velvoittaisi korkeakouluja edelleen tarjoamaan pääosan kunkin tutkintonsa opetuksesta itse. Vastaava opetusyhteistyö kielten opetuksen osalta on ollut mahdollista 1.8.2016 lähtien.

- Esitys opetusyhteistyöstä on mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka antaa uutta ja toivottua liikkumatilaa korkeakouluille. Esitys tukee korkeakoulujen yhteistyökulttuuria, korkeakoulujen profiloitumista ja osaamiskeskittymien syntymistä, opetusministeri sanoo.

Samassa yhteydessä yliopisto- ja ammattikorkeakoululaeissa myös turvattaisiin opiskelijoille kolmen vuoden siirtymäaika koulutusohjelmien lakkauttamisen tai siirtämisen tilanteissa. Laki yliopistolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019, muilta osin mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Immo Aakkula, p. 029 533 0354
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen