Hyppää sisältöön

Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd

Understöd kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som utövar gränsöverskridande kultursamarbete med Ryssland och som med hjälp av projektsamarbete främjar ett på ömsesidigt partnerskap baserat samarbete med Ryssland inom konst- och kulturbranschen.

Understöd kan sökas endast av sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga. Sökanden kan inte vara en privatperson eller en oregistrerad grupp.

Ansökningstiden börjar den 7 december 2020 och går ut den 17 februari 2021 kl. 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 400 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Längden på den tid som det tar att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut är beroende på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3 - 4 månader i anspråk. Efter ansökningstidens slut ges det inte ut information om behandlingen av ansökningarna. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningar gällande de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det virtuella finländsk-ryska kulturforumet i augusti och september 2020 ska inte riktas till denna utlysning, utan dessa ansökningar ska riktas till Samfundet Finland-Ryssland rf. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar ett anslag på max. 50 000 euro till ändamålet till Samfundet Finland-Ryssland av dessa medel.

Ytterligare information

Kulturråd Maija Lummepuro, fö[email protected], tfn 0295 330 198

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd