Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin

Avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista, erityisesti sen 6 §:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoa. Lisäksi avustuksella edistetään lain toimeenpanoon liittyviä kokeiluja.

Haku alkaa 7.5.2020 ja päättyy 2.9.2020 klo 16:15.

Päätökset pyritään tekemään marraskuun 2020 aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissä haun mukaisten avustusten toteuttamiseen yhteensä enintään 1,4 milj. euroa, josta on tarkoitus kohdentaa noin 1,1 milj. euroa valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoon ja enintään noin 300 000 euroa kokeiluhankkeisiin. Lopullinen jako määräytyy hakemusten perusteella.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), valtionavustuslaki (688/2001).

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju

puh. 0295 3 30144, sähköposti: [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta sivulta: https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta.