Hyppää sisältöön

Suomi nosti lasten kuulemisen ja tasa-arvoisen harrastamisen kouluissa esille suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.9.2016 10.10
Uutinen

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avanneen kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan tämänvuotisessa kulttuurifoorumin teemassa yhdistyvät yhteiskunnan vahvuudet, lapset ja nuoret sekä kulttuuri.

Lasten ja nuorten oikeus taiteisiin ja kulttuurielämään on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Euroopan komission suositus kehottaa jäsenmaita investoimaan lapsiin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen hengessä. Tällä tarkoitetaan lasten osallistumisoikeuksien vahvistamista leikkiin, virkistykseen, liikuntaan ja kulttuuritoimintaan oppituntien ulkopuolella.

- Suosituksen mukaan jäsenvaltioiden tulee rohkaista kouluja sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita luomaan kaikille lapsille tarjolla olevaa parempaa oppituntien ulkopuolista toimintaa parempine toimintapuitteineen riippumatta vanhempien työtilanteesta tai taustasta, Lehikoinen sanoi.

Hallitusohjelman taiteen ja kulttuurin kärkihanke, joka kohdistuu pääosin lapsiin ja nuoriin, on Lehikoisen mukaan osoitus lasten taide- ja kulttuurikasvatuksen tärkeydestä hallituksen tasolla.

- Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeessa perustetaan kouluihin harrastetunteja koulupäivän yhteyteen. Harrastetunnit ovat taiteen ja kulttuurin ammattilaisten suunnittelemia ja ohjaamia joko yhden tai useamman taide- tai kulttuurialan tunteja. Niille osallistuvat peruskoululaiset eli 7-16-vuotiaat lapset.

- Tavoitteena on lisätä koululaisten harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Suomessa koulupäivät ovat kansainvälisesti lyhyitä, mikä mahdollistaa harrastamisen oppituntien jälkeen, iltapäivisin, ennen vanhempien kotiintuloa. Koulun toivomuksesta harrastetunnit on mahdollista sijoittaa myös keskelle koulupäivää. Koulukuljetusten vuoksi harrastetunnit on monissa kouluissa päätettykin sijoittaa oppituntien väliin.

- Kärkihankkeen ensimmäisenä vuonna olemme 1,9 miljoonalla eurolla rahoittaneet 92 hankekokonaisuutta, joista 51 on toteuttajana taiteen perusopetuksen järjestäjä sekä 41 hankekokonaisuutta, jossa toteuttajana on lastenkulttuurikeskus, kunta, taidelaitos, museo tai muu taide- ja kulttuurialan toimija. Näistä 41 lastenkulttuurin hankkeesta on mukana 31 000 lasta, 390 koulua ja 49 kuntaa - joten kyse on hyvin vaikuttavasta työstä.

- Harrastetuntien sisällöt on valittu ja suunniteltu lasten toiveiden pohjalta. Ministeriömme järjesti viime talvena valtakunnallisen koululaiskyselyn, joka lähetettiin kaikkiin maamme kouluihin lukioita lukuun ottamatta. Saimme vastaukset 118 000 lapselta, joka on reilu viidennes koululaisista. Vastauksissa on mukana puolet maamme kunnista ja yli 70 % kaikista kouluista.

- Lasten kuuleminen on ohjannut eniten kärkihankkeen toteutusta. Saimme vastausten lisäksi 29 000 toivetta, miten harrastunnit tulisi järjestää ja mitä lapset pitävät harrastamisessa tärkeänä. Nämä toiveet ovat kuntien ja koulujen hyödynnettävissä.

- Ministeriö tulee jatkamaan lasten kuulemista, jotta siihen voivat osallistua kaikki koululaiset ja jotta voimme seurata lasten harrastamisen kehitystä. Monissa lasten vastauksista tuli ilmi kuulemisen tärkeys lapsille.