Hyppää sisältöön

Suomi mukaan pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristösopimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.5.2018 16.29
Tiedote
Suomen osalta sopimuksen allekirjoitti suurlähettiläs Olli Kantanen.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden (NDPC) kumppanuusmaat ovat sopineet yhteisen sihteeristön perustamisesta Riikaan. Sopimuksella perustettava sihteeristö toimii hallinnollisena ja teknisenä tukena kulttuurikumppanuuden toteuttamisessa. Sopimuksen osapuolia ovat Suomi, Latvia, Norja, Puola, Ruotsi ja Venäjä.

Kumppanimaiden muodostama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana Suomi tällä hetkellä toimii, päättää kumppanuuden rahoituksesta ja toiminnasta. Sihteeristösopimuksen syntyminen oli yksi Suomen puheenjohtajuusvuoden tärkeimmistä tavoitteista.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti sopijaosapuolet rahoittavat sihteeristön toiminnan vuosittaisilla maksuosuuksilla. Suomen maksuosuus on 20 000 euroa vuodessa.

Kulttuurikumppanuuden sihteeristö on jo vuodesta 2014 alkaen toiminut Riiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian toimiston yhteydessä, mutta sopimus vakiinnuttaa sen toiminnan ja luo edellytykset yhä tehokkaammalle kumppanuudelle. Sihteeristön sijaintipaikkana pysyy Riika.

Vuonna 2010 perustetun Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden tavoitteena on kehittää luovien toimialojen yhteistyötä pohjoisen ulottuvuuden alueella, kasvattaa luovien alojen kansantaloudellista painoarvoa sekä vahvistaa niiden kansainvälistä kilpailukykyä. Kulttuurikumppanuus pyrkii myös lisäämään tiedonvaihtoa yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä vahvistamaan toimialoja koskevaa tietopohjaa.

Suomen osalta sopimuksen allekirjoitti suurlähettiläs Olli Kantanen. Sihteeristösopimus on valmisteltu yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, OKM, p. 02953 30198

Muualla verkossa