Hyppää sisältöön

Suomi liittyy Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.8.2017 11.09
Tiedote

Suomi liittyy Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevaan laajennettuun osittaissopimukseen (EPA). Kulttuurireittiyhteistyön tavoite on vahvistaa tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä sekä edistää kestävää kulttuurimatkailua. Suomen jäsenyys astuu voimaan 1.1.2018.

- Euroopan neuvoston kulttuurireittisopimukseen liittyminen avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia kehittää kulttuurimatkailua. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden parantaa suomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Suomalainen kulttuuriperintö on hieno voimavara, josta voimme olla ylpeitä ja jota tulee tehdä tunnetuksi myös kansainvälisesti, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Osa Euroopan neuvoston sopimuksista on osittaissopimuksia eli niihin on liittynyt osa jäsenmaista. Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi kulttuurireittejä koskevan laajennetun osittaissopimuksen vuonna 2010. Kolmen pilottivuoden jälkeen sopimus vakiinnutettiin joulukuussa 2013. Sopimukseen on liittynyt tähän mennessä 28 maata.

Ensimmäinen Euroopan neuvoston kulttuurireitti oli vuonna 1987 hyväksytty Santiago de Compostela -pyhiinvaellusreitti. EPA-sopimuksen myötä yhteistyö on uudistunut ja laajentunut. Tällä hetkellä Euroopan neuvoston sertifikaatin saaneita kulttuurireittejä on 32 ja ne kulkevat yli 53 maassa. Sertifikaatti myönnetään reiteille, joilla on vähintään kolmelle maalle yhteinen Euroopan kulttuuriin, kulttuuriperintöön, traditioihin tai maisemaan liittyvä teema. Reittien muodostamat verkostot ovat EPA-sopimuksen operationaalisia toimijoita.

EPA-sopimuksen mukainen kulttuurireitti tarkoittaa kulttuurin, kulttuuriperintökasvatuksen ja matkailun yhteistyöhanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän taustaselvityksen mukaan Suomessa on mahdollisuuksia ja valmiuksia hyödyntää Euroopan neuvoston laaja-alaista kulttuurireittikonseptia varsinkin kulttuurimatkailun kehittämisessä. Jo nykyisin muutama Euroopan neuvoston kulttuurireitti ulottuu Suomeen ja reittiyhdistyksissä on ollut suomalaisia jäseniä.

Kulttuurireittejä koskevan laajennetun osittaissopimuksen taustalla vaikuttavat Euroopan neuvoston kulttuuri- ja kulttuuriperintösopimukset. Tavoitteiden toteuttamiseksi ja kestävän kulttuurimatkailun edistämiseksi sopimuksen puitteissa tehdään yhteistyötä Euroopan komission sekä muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon ja Maailman matkailujärjestö UNWTO:n kanssa. Euroopan neuvosto korostaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä keskeisenä osana demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamista Euroopassa.

Lisätietoja:

- neuvotteleva virkamies Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30206
- kulttuurisihteeri Heli Talvitie, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 3 330307

Suomi esittelee liittymistään Italian Luccassa 27.-29.9. järjestettävässä reittitoimijoiden vuotuisessa foorumissa, jossa samalla juhlistetaan 30-vuotista kulttuurireittitoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu: Kulttuurireitti yhteisenä toiminta-alustana; Taustaselvitys Euroopan neuvoston kulttuurireittien laajennetusta osittaissopimuksesta (EPA)

Cultural Routes (Council of Europe)