Hyppää sisältöön

Suomi isännöi opetusministereiden ja opettajajärjestöjen huippukokousta ensimmäisenä Pohjoismaana

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.3.2019 16.22
Tiedote
Kuva: Juho Paavola

Suomi järjesti ensimmäisenä Pohjoismaana kansainvälisen opetusministereiden ja opettajajärjestöjen huippukokouksen 14.-15.3.2019. Kokous toi Suomeen 21 ministeri/varaministeritason delegaatioita ympäri maailmaa. Suomen delegaatiota johtivat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Kokouksen yhtenä pääteemana oli ensimmäistä kertaa varhaiskasvatus.

Suomi järjesti ensimmäisenä Pohjoismaana kansainvälisen opetusministereiden ja opettajajärjestöjen huippukokouksen 14.-15.3.2019.  Kokous toi Suomeen 21 ministeri/varaministeritason delegaatioita ympäri maailmaa. Suomen delegaatiota johtivat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Kokouksen yhtenä pääteemana oli ensimmäistä kertaa varhaiskasvatus.

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) -kokous järjestetään kerran vuodessa OECD:n, maailman opettajajärjestön Education Internationalin sekä kokouksen järjestäjäksi valitun isäntämaan yhteistyönä. Aiemmin kokous on ollut Yhdysvalloissa, Hollannissa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa sekä Portugalissa.

Kokoukseen osallistuvien maiden kokonaismäärä (27) on ISTP-historian suurimpia. Kokous toi Suomeen 21 ministeri- / varaministeritason delegaatiota. Lisäksi OECD ja Education International (EI) osallistuivat omina delegaatioinaan. EU:n komissio oli myös tarkkailijana mukana. Irlanti, Moldova, Espanja ja Vietnam osallistuivat ministeridelegaatiolla ensi kertaa. Kaikkiaan kansainvälisiä vieraita saapui noin 200. Kokouksen yhteydessä järjestettiin oheistapahtumina seitsemän päiväkoti- ja kouluvierailua. 

- Meillä on maailman parhaat opettajat ja oli hienoa saada vielä kerran kauteni päätteeksi nostaa suomalaista osaamista maailmankartalle, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ministeri Grahn-Laasosen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan monet vieraat kertoivat, että halusivat osallistua suurella joukolla ja useaksi päiväksi nimenomaan siksi, että kokous on Suomessa. Suomen osaamista arvostetaan.

Pääteemana oli opettamisen ja oppimisen tulevaisuus, ”Future of Teaching and Learning”. Erityisteemana oli Suomen aloitteesta ensi kertaa ISTP-kokousten agendalle mukaan tullut varhaiskasvatus.

- Varhaiskasvatus nousi kokouksen painopisteeksi Suomen työn seurauksena. Varhaisten vuosien merkitys lapsen kehityksessä tunnistetaan yhä vahvemmin ympäri maailman, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun varhaiskasvatuksesta keskusteltiin tässä laajuudessa tällä tasolla, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- ISTP 2019 nosti voimakkaasti esille vahvan pedagogisen koulutuksen saaneen henkilöstön merkityksen varhaiskasvatuksessa ja erityisesti sen merkityksen kaikille yli 3-vuotiaille. Meidän uusi lainsäädäntömme on siis juuri oikeassa suunnassa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien osalta, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

International Summit on the Teaching Profession (ISTP) kokouksiin osallistuvat maat laativat vuosittain sitoumuksen tulevan vuoden painopisteistään. Suomen sitoumukset ovat oppilaan oppimisen tuen vahvistaminen, varhaiskasvatuksen laatu sekä opettajan perus- ja täydennyskoulutus.

1) Huomio oppimisen tukeen

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella ja koulun oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. On myös tärkeää turvata tuen saumaton jatkuminen lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun ja opintojen eri vaiheissa.

2) Varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen

Laadukas varhaiskasvatus turvaa koulutuksen tasa-arvoa (sekä laajemmin yhteiskunnallista tasa-arvoa). Suomi on uudistanut varhaiskasvatuslainsäädännön ja tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Varhaiskasvatuksen laatua vahvistetaan lisäämällä henkilöstön osaamista. Korkealaatuinen varhaiskasvatus vahvistaa elämän mittaista oppimispolkua, jo varhaisista vuosista alkaen.

3) Opettajankoulutus perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona

Opettajan peruskoulutuksen tulee antaa riittävä osaaminen ja riittävät valmiudet opettajan tehtävään. Myös koulujen ja päiväkotien esimiehet tarvitsevat vahvan koulutuksen vaativaan asiantuntijayhteisön johtamistehtäväänsä. Erityisesti on tarvetta kehittää työuransa aloittavien perehdyttämis- ja induktiokoulutusta.

Lisätietoja: 
- OKM: erityisavustaja Juho Mäki-Lohiluoma, puh. 02951 60812
- OAJ: kv-asiantuntija Anders Rusk, puh. 040 508 3268

Raportteja, kuvia ja muita lisätietoja konferenssista: www.istp2019.fi

Ammatillinen koulutus Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus