Hyppää sisältöön
FI

Suomen maailmanperintöstrategian toimeenpanon valmistellussa kuullaan kohteita ja niiden sidosryhmiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.4.2016 11.22
Uutinen

Keväällä 2014 valtioneuvostossa hyväksytyn kansallinen maailmanperintöstrategian 2015-2025 toimeenpanosuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Toimeenpanosuunnitelmaa laatimaan perustettu asiantuntijatyöryhmä käy valmisteluvaiheessa kuulemassa kaikkia Suomen maailmanperintökohteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä vieraili tällä viikolla maailmanperintökohteessa Petäjävedellä. Keskustelu Petäjäveden vanhan kirkon sidosryhmien kanssa antoi työryhmälle paljon eväitä jatkoa ajatellen. Myös Struven ketjun asioista päästiin keskustelemaan.

Vastaavat alueelliset tapaamiset järjestetään kevään aikana Raumalla 19.4. jolloin pohditaan Vanhan Rauman ja Sammallahdenmäen asioita, Merenkurkussa 11.5., Suomenlinnassa 23.5. ja Verlan tehdasmuseossa 7.6.

Tapaamisissa asiantuntijatyöryhmä kuulee kohteiden ja niiden sidosryhmien näkökulmia strategian toteuttamiseen liittyen. Verkostoituminen ja molemminpuolinen oppiminen ovat käytännön toimenpiteiden laatimisen lisäksi tapaamisten päällimmäisiä tavoitteita.

Kevään kiertue on kohteiden sidosryhmille ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ja vaikuttaa maailmanperintötyöhön käytännön tasolla.

Työryhmän tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotuksia sisältävä suunnitelma strategian toteuttamiseksi yhdessä Suomen maailmanperintökohteiden sekä niiden sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelma tulee sisältämään käytännön toteutustavat, vastuutahot, aikataulut, kustannusvaikutukset ja seurannan.


Lisätietoa :

johtaja Hannu Sulin OKM, puh. 0295 3 30299
ylitarkastaja Mirva Mattila OKM, puh. 0295 3 30269

Yhteinen perintömme. Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:14