Hyppää sisältöön

Suomen Akatemian hallinnollista asemaa täsmennetään uudella lailla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.2.2018 15.16
Tiedote

Suomen Akatemiasta annettua lakia muutetaan. Suomen Akatemia määritellään tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi, mikä vastaa nykyistä muotoilua paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle asiaa koskevan esityksen.

Akatemian tehtävät kootaan säädöksessä nykyistä selkeämmin kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Akatemian tehtävänä olisi:

  1. edistää tieteellistä tutkimusta ja tutkimusedellytyksiä sekä niiden hyödyntämistä rahoittamalla niitä ja osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön
  2. toimia asiantuntijana tiedepolitiikan kehittämisessä ja toimeenpanossa
  3. suorittaa muut asiantuntijatehtävät, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai jotka opetus- ja kulttuuriministeriö sille antaa

Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikaudet rajataan lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan uudistumiskyky voidaan varmistaa. Peräkkäisten toimikausien määrän rajaamisella yhteen (tai puheenjohtajan kohdalla kahteen), tehtäisiin toimikuntatyö jatkossakin houkuttelevaksi aktiivitutkijoille, kun toimikuntatyö sitoisi jäseniä vain kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia ehdotetaan muutettavaksi avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Ennen toimielinnimityksiä tulisi kuulla korkeakouluja, valtion tutkimuslaitoksia sekä tiede-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan viranomaisia ja yhteisöjä.

Lain nojalla annettua valtioneuvoston asetusta Suomen Akatemiasta ehdotetaan myös muutettavaksi. Asetuksessa säädettäisiin tieteellisten toimikuntien määrän rajaamisesta kolmeen ja toimikuntien nimien muuttamisesta tämän mukaisesti. Hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen mukaan uudet toimikunnat olisivat: 1) biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, 2) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä 3) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.

Tavoitteena on vahvistaa Akatemiaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tukijana sekä varmistaa parhaat edellytykset sen laadukkaalle, tehokkaalle, uudistumiskykyiselle ja luottamusta nauttivalle toiminnalle.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2018.

Lisätietoja:
opetusneuvos Eeva Kaunismaa, puh. 02953 30226
Tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen, puh. 02953 30101