Hyppää sisältöön

Suomeen uusi tekniikan yhteistyöyliopisto - Lounais-Suomeen osaajia heti syksyllä

Opetus- ja kulttuuriministeriö
21.8.2017 13.35
Tiedote

Suomeen perustetaan uusi tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech. Yliopiston on tarkoitus konkreettisilla toimenpiteillä saada lisää tekniikan alan korkeakoulutettuja osaajia Lounais-Suomen alueelle. Tavoitteena on saada vuosittain 400–450 diplomi-insinööriä sijoittumaan Lounais-Suomeen hankkeen loppuvaiheessa. Verkostoyliopiston käynnistämistä valmistellut työryhmä luovutti suunnitelmansa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 21. elokuuta.

Yhteistyöyliopisto käynnistää välittömästi toimet, joilla voidaan tukea Lounais-Suomen teollisuuden kasvua. Tarkoitus on lisätä heti syksyllä 2017 kaikkien tekniikan alan yliopistojen opiskelijoille diplomitöitä, harjoittelua ja kurssiprojekteja Lounais-Suomen yrityksissä. Erityisesti houkutellaan Lounais-Suomesta kotoisin olevia, muualla Suomessa opiskelevia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkareille sekä matematiikan, fysiikan ja kemian alan opiskelijoille tarjotaan erillisopinto-oikeuksia muihin tekniikan alan yliopistoihin. Muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia tekniikan ja filosofian kandidaatteja houkutellaan uusiin, Lounais-Suomen kasvuhaasteisiin tarttuviin DI-ohjelmiin.

Yhteistyöyliopisto järjestää myös täydennys- ja muuntokoulutusta jo valmistuneille diplomi- ja AMK-insinööreille sekä Turussa että muilla paikkakunnilla. Lisäksi se tarjoaa tohtorikoulutettaville tutkimusaiheita, jotka nivoutuvat Lounais-Suomen yritysten kasvuun.

Oleellinen osa yhteistyötä on kasvattaa diplomi-insinöörikoulutuksen vetovoimaa. Yliopistot viestivät aktiivisesti tekniikan alan mahdollisuuksista ja koulutuksesta nuorille ja erityisesti tytöille.

Mukana olevat seitsemän yliopistoa ovat kirjoittaneet aiesopimuksen verkostoyliopiston perustamiseksi. Verkostoyliopistoon osallistuvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry. Ennen FITechin (FITech, Finnish Institute of Technology) virallista perustamista yhteistyötä koordinoi Aalto-yliopisto.

Hallitus on varannut tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön 12 miljoonan euron määrärahan vuosina 2017–2021. Tämän lisäksi mukana olevat yliopistot ovat sitoutuneet rahoittamaan toimintaa. Hallitus arvioi vuoden 2020 loppuun mennessä, miten tekniikan korkeakoulujen yhteistyö on onnistunut tyydyttämään tekniikan yliopistokoulutettujen rekrytointitarpeen Lounais-Suomessa.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on lisäksi asettanut osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi sekä koulutusjärjestelmän reagointikyvyn parantamiseksi koulutuksen tulevaisuuspaneelin.

Lisätietoja:
- työryhmän pj., rehtori Mikko Hupa, Åbo Akademi, p. 0400 630 801, [email protected]
- johtaja Hannu Sirén, OKM, p. 0295 3 30292