Hyppää sisältöön

Rådet för strategisk forskning tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet 27.6.2018 12.13 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 12.15
Pressmeddelande

Rådet för strategisk forskning, ett organ vid Finlands Akademi, tillsattes under statsrådets session på onsdagen för perioden 1.1.2019 - 31.12.2021.

Rådets ordförande är on professor Kimmo Nuotio vid Helsingfors universitet.

Medlemmar är forskningschef Petteri Alinikula (Saab Group), lagstiftningsrådet Jyri Inha (finansministeriet), forsknings- och teknologichef Anu Kaukovirta-Norja (Valio), överlärare Helena Kautola (Tavastlads yrkeshögskola), nationalekonom Olli Kärkkäinen (Nordea), professor Christina Salmivalli (Åbo universitet), professor Sarianna Sipilä (Jyväskylä universitet) och professor Reetta Toivanen (Helsingfors universitet).

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högst kvalitet som har stor betydelse för samhället. Forskningen tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Rådet för strategisk forskning föreslår tema- och prioritetsområden för statsrådet. Rådet beslutar själv om de forskningsprojekt som beviljas finansiering på basis av forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Rådet svarar också för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft.

Mer information: vetenskapsrådet, gruppens chef Erja Heikkinen (UKM), tfn 02953 30101

Forskning Högskoleutbildning och forskning Utbildning