Hyppää sisältöön

Selvitysryhmä esittää taito- ja taideaineiden lukiodiplomeista kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittavia

Opetus- ja kulttuuriministeriö
12.1.2021 13.02
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät selvityshenkilöt ovat selvittäneet lukiodiplomijärjestelmän kehittämistä. Esitys luovutettiin opetusministeri Jussi Saramolle tiistaina 12.1.

Lukiodiplomi on asiakirja, jolla opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin. Lukiodiplomi on lukion päättötodistuksen liite. Diplomin suorittamisen ohjeet, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön antaa Opetushallitus. 

Selvitysryhmä esittää, että lukion opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa määriteltyjen taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulisivat vastedes kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi. Näitä oppiaineita ovat kuvataide, liikunta ja musiikki. Muissa kuin kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomeissa lukiodiplomien järjestäminen säilyisi vapaaehtoisena.

Lisäksi esitetään, että opiskelija voisi sisällyttää lukiodiplominäytön osana ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Ylioppilastutkintoa suorittava kokelas tekisi siinä tapauksessa äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluu matematiikan-, toisen kotimaisen kielen-, vieraan kielen- ja reaaliaineen koe sekä lukiodiplomin.

Selvityshenkilöiden mukaan korkeakouluille tulisi tarjota nykyistä enemmän tietoa lukiodiplomijärjestelmästä. Lukiodiplomien kehittämisessä tulisi jatkossa kuulla korkeakoulujen näkemyksiä ja tarpeita nykyistä enemmän, jotta korkeakoulut voisivat tulevaisuudessa hyödyntää lukiodiplomeita nykyistä paremmin. 

Selvitys tehtiin, koska eduskunta edellytti nykyisen lukiolain säätämisen yhteydessä, että selvitetään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi.

Selvitysryhmä toteutti kyselyn lukioiden rehtoreille ja lukiokoulutuksen järjestäjille  keväällä 2020. Erilliseen sidosryhmäkyselyyn vastasivat Opetushallituksen edustajat, Kuntaliitto, Ylioppilastutkintolautakunta, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Lukiolaisten Liitto.

Lisätietoja: 
johtaja Tiina Silander, puh. 02953 30188
opetusneuvos Heikki Blom, puh. 02953 30074

Lukiodiplomiselvitys 2020 

Koulutus Yleissivistävä koulutus