Hyppää sisältöön

Selvitys toisen asteen koulutuksen kustannuksista julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.4.2018 20.40
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut virkatyönä selvityksen toisen asteen koulutuksen kustannuksista. Selvityksessä käsitellään toisen asteen opiskelijoille koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä mahdollisia tukijärjestelmiä.

Keskeisimpiä opiskelijoille kustannuksia aiheuttavia tekijöitä ovat oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit, kannettava tietokone, laskimet ja ohjelmistolisenssit, koulumatkakustannukset, lukiossa ylioppilastutkinnosta aiheutuvat kustannukset sekä ammatillisessa koulutuksessa tietyt työkalut ja henkilökohtaiset varusteet. Kustannuksia aiheuttavat tekijät vaihtelevat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Alakohtaiset erot ovat lisäksi suuria.

Opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia voitaisiin vähentää korottamalla toisen asteen opiskelijoiden opintotukea ja osoittamalla koulutuksen järjestäjille harkinnanvaraista valtionavustusta kustannusten vähentämistoimenpiteisiin. Kaikille maksutonta opiskelua koskeva vaihtoehto edellyttäisi laajaa ja perusteellista hallinnonalat ylittävää valmistelua.  Koska opiskeluun liittyviin kustannuksiin vaikuttavat monet, toisiinsa kytkeytyvät tekijät, yhteisvaikutukset tulee kyetä tunnistamaan ja arvioimaan.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 0295 3 30308
- projektipäällikkö Tiina Silander (lukiokoulutus), puh. 0295 3 30188
- talouspäällikkö Pasi Rentola, puh. 0295 3 30211

_ _ _

Selvityksessä on hyödynnetty tietopohjana Opetushallituksen tekemää selvitystä toisen asteen opiskelukustannuksista ja SAKKI ry:n Amisbarometrin tuloksia. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty eräiltä koulutuksen järjestäjiltä kerättyjä tietoja ja näkemyksiä. Muistiossa esitetyt vaihtoehdot, arviot ja johtopäätökset perustuvat käytettävissä olevalle tietopohjalle.

Toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijalle, vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi

Ammatillinen koulutus Koulutus Opintotuki Yleissivistävä koulutus