Hyppää sisältöön

Selvitys tekijänoikeusalojen taloudellisesta merkityksestä Suomessa valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.12.2017 15.55
Uutinen

Selvityksessä mitattiin tekijänoikeustoimialojen taloudellista vaikutusta Suomen talouteen vuosina 2013-2015. Selvityksen mukaan tekijänoikeustoimialojen suhteellinen osuus on hieman kasvanut tarkastelujakson aikana.

Keskeiset tulokset:

Vuonna 2015 tekijänoikeustoimialojen yhteenlaskettu jalostusarvo oli 5,38 % Suomen bruttokansantuotteesta ja määrältään se oli 11,27 miljardia euroa. Tekijänoikeustoimialojen työntekijämäärä oli yhteensä 136 617 työntekijää, mikä on 5,61 % Suomen koko työvoimamäärästä.

Vuodesta 2000 vuoteen 2015 keskeisten tekijänoikeustoimialojen taloudelliset vaikutukset kasvoivat kohtalaisesti. Näiden toimialojen yhteenlaskettu jalostusarvo vuonna 2015 oli 4,14 % Suomen BKT:sta (3,28 % vuonna 2000) ja määrältään 8,67 miljardia euroa.

Suomen BKT kasvoi 3,04 % vuodesta 2013 vuoteen 2015 ja vastaavana aikana tekijänoikeustoimialojen jalostusarvo kasvoi absoluuttisesti 12,73 %.

Vuonna 2015 kaksi suurinta keskeistä tekijänoikeustoimialaa olivat tietokoneohjelmistot ja tietokannat sekä kustannustoiminta ja painaminen, jotka edustavat suunnilleen 85 % keskeisten tekijänoikeustoimialojen kumulatiivisesta jalostusarvosta.

Vuodesta 2013 vuoteen 2015 keskeisistä tekijänoikeustoimialoista eniten kasvoivat jalostusarvon suhteen ohjelmistokehitys, kun taas lehdistön ja kirjallisuuden sekä radio- ja televisiotoiminnan suhteellinen vaikutus pieneni.

WIPOn opas tekijänoikeustoimialojen taloudellisten vaikutusten tutkimiseksi on lisännyt eri maissa tehtyjen tutkimusten vertailtavuutta. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu korkealle keskeisten tekijänoikeustoimialojen vaikutusten osalta, mutta alemmas kaikkien tekijänoikeustoimialojen vaikutusten vertailussa.

Selvityksessä käytettiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kehittämää metodologiaa sekä tehtiin vertailua muissa maissa tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Selvityksen ovat opetus- ja kulttuuriministeriölle tehneet tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund, projektitutkijat Tuomas Ranti ja Veijo Pönni ja kehityspäällikkö Petteri Sinervo (Turun yliopiston Brahea-keskus).

Julkaisu Economic Contribution of Copyright-Based Industries in Finland 2013–2015