Hyppää sisältöön

Selvitys: Lukion kokeilutuntijakoa suosivat matematiikan ja luonnontieteiden opiskelijat

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.7.2019 10.11
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2016 lukion tuntijakokokeilun, jossa oli mukana 28 lukiota eri puolelta Suomea. Kokeilun piirissä olivat syksyllä 2016 ja 2017 aloittaneet opiskelijat, jotka saivat päättää, opiskelevatko he kokeilu- vai valtakunnallisen (vuonna 2014 hyväksytyn asetuksen mukaisen) tuntijaon mukaisesti.

Ministeriön väliraportti perustuu opiskelijoille, opettajille, opinto-ohjaajille ja rehtoreille tehtyihin kyselyihin.

Kokeilutuntijaossa reaaliaineet jaettiin kahteen ryhmään, ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä humanistis-yhteiskunnallisiin aineisiin.  Opiskelijan tuli opiskella vähintään yhdeksän kurssin laajuiset opinnot molemmista ryhmistä.

Palauteen perusteella kokeilutuntijako näytti soveltuvan varsinkin matematiikan ja luonnontieteiden opintojen painottamiseen. Etenkin tulevaisuussuunnitelmiltaan varmat opiskelijat kokivat tuntijakokokeilun motivoivana ja innostavana.

Valtakunnallinen tuntijako näyttäisi olleen suositumpi niille opiskelijoille, joiden tulevaisuuden urasuuntautuminen on avoin ja selkiytymätön tai jotka haluavat opiskella perinteisen laajasti kaikkia oppiaineita.

Tuntijakokokeilun koetaan aiheuttavan osassa lukioita kilpailua eri oppiaineiden välillä opiskelijoiden suosiosta ja siihen sisältyy pelkoa opetustuntien vähenemisestä lukion sisällä. Opinto-ohjaajien työmäärä oli kasvanut henkilökohtaisen ohjauksen ja opiskelijoiden tulevien jatko-opiskeluvaikutusten arvioimisen lisääntyessä. Myös opinto-ohjauksen painopiste oli hieman aikaistunut.

Lukiokohtaiset ääripäät opiskelijoiden kokeilutuntijaon valitsemisessa olivat merkittäviä. Vähimmillään lukioissa vain alle 10 prosenttia opiskelijoista oli valinnut kokeilutuntijaon, vastaavasti enimmillään lukioissa kaikki opiskelijat olivat valinneet kokeilutuntijaon. Näin suuret erot opiskelijoiden valinnoissa eri lukioiden välillä antavat olettaa lukiokohtaisen ohjauksen, asenteiden, tiedostettujen tai tiedostamattomien menettelyjen lukion sisällä ohjailevan opiskelijoiden valintoja merkittävästi.

Edellisellä hallituskaudella päätettyyn lukiouudistukseen ei sisälly kokeilun mukaisia muutoksia tuntijakoon, vaan laaja-alainen yleissivistys turvataan kaikille opiskelijoille. 

Kokeiluun ei oteta enää uusia ikäluokkia vaan se päättyy, kun syksyllä 2016 ja 2017 kokeilun piirissä opintonsa aloittaneet opiskelijat valmistuvat.

Lisätietoja: opetusneuvos Heikki Blom (OKM); puh. 02953 30074

Lukion tuntijakokokeilu (pdf)
Lista kokeilussa mukana olleista lukioista
 

Koulutus Yleissivistävä koulutus