Hyppää sisältöön

Selvitys: Elokuvien tuotantotuki alalle elinehto

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.6.2018 10.00
Tiedote

Selvitys elokuvatuotantoihin kohdistuvien Suomen elokuvasäätiön myöntämien julkisten tukien vaikutuksista luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 20. kesäkuuta. Selvityksen mukaan tuotantotuki on nykyisen laajuisen suomalaisen elokuvatuotannon ja siihen perustuvan elokuva-alan liiketoiminnan elinehto. Ilman valtion tuotantotukea hyvin suuri osa tuotantoyhtiöiden nykyisestä liiketoiminnasta olisi täysin kannattamatonta. Tuki kattaa merkittävän osan tuotantojen budjetista ja mahdollistaa kannattavan tuotannon toteuttamisen.

Tuotantotuki mahdollistaa lisäksi muun rahoituksen saamisen alalle sekä edistää tuotantoyhtiöiden omia panostuksia ja riskinottokykyä tuotantoihin. Ilman tuotantotukea kotimainen kulttuuriperusteinen elokuvatuotanto olisi marginaalista nykyiseen verrattuna.

Tuotantotuki on edistänyt ja ohjannut keskeisesti elokuva-alan ja laajemmin audiovisuaalisen alan kehitystä Suomessa. Ilman tuotantotukea suomalainen elokuvatuotanto olisi nykyistä selvästi vähäisempää ja jäljelle jäävien yhtiöiden toiminta painottuisi vahvemmin kansainvälisille markkinoille. Pysyvänä rahoitusmuotona se on edesauttanut toiminnan jatkuvuutta ja lisännyt halukkuutta toiminnan kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Tuotantotuki on toiminut myös kannusteena yksityisille sijoittajille sekä kansainvälisen rahoituksen saamisessa tuotantoihin.

Tuotantotuki sekä laajemmin elokuvien tukijärjestelmä on ollut edellytys sille, että Suomessa on voitu tehdä omaehtoisesti suomenkielisiä ja suomalaista kulttuuria kuvaavia elokuvatuotantoja. Tuotantotuella on ollut erityisen tärkeä rooli elokuvakulttuurin monimuotoisuuden varmistamisessa ja edistämisessä. 

- On tärkeää, että vahvistamme kotimaisen elokuvatuotannon kilpailukykyä jatkuvasti kasvavalla ja kehittyvällä audiovisuaalisella alalla. Uskon, että toimijoillamme on mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen. Kotimaiset tuotannot ovat laadukkaita ja ne kiinnostavat yleisöä, myös ulkomailla, ministeri Sampo Terho sanoo.

Suomalaisen elokuva-alan elinvoiman sekä sen tuottamien kulttuuripoliittisten vaikutusten edistämiseksi on tulevaisuudessa keskeistä pyrkiä kasvattamaan elokuva-alan rahoituksen kokonaismäärää. Tuotantotuen takaisinmaksu on nähty yhtenä mahdollisuutena. Selvityksen mukaan takaisinmaksulla jaettavaa tukien kokonaissummaa saataisiin kasvatettua, mutta samalla sillä saattaisi olla syrjäyttämisvaikutuksia, joiden vaikutus alalle voisi olla kielteinen. Arvioiden mukaan kaavailluilla takaisinmaksukriteereillä voitaisiin SES:n tukibudjettia kasvattaa noin 1-2 miljoonalla eurolla.

Taustaa

Selvityksessä tarkasteltujen 90 yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuonna 2016 yhteensä n. 75 miljoonaa euroa. Koko elokuva- ja tv-toimialan liikevaihto Suomessa oli vuonna 2016 noin 133 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 talousarviossa varattiin kotimaisen elokuvan tukemiseen noin 25 miljoonan euron määräraha, josta elokuvien tuotantoa tuettiin yhteensä 17 miljoonalla eurolla. Elokuvatuotannossa on useampia tukimuotoja, joista merkittävintä tuotantotukea, myönnettiin 14,9 miljoonaa euroa. Tämä vastaa SES:n kokonaisrahoituksesta lähes kahta kolmasosaa.

OKM rahoittaa SES:lle myönnettävien elokuvan valtiontukien lisäksi puolet audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen toimeenpanosta. Tuotantokannustimen toimeenpano on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Yhteensä Av-alan tuotantokannustimen budjetti on 9,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 OKM:n osuus rahoituksesta oli 4 750 000 euroa.

Julkaisu: Selvitys elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutuksista 

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM, p. 02953 30222

Kulttuuri Sampo Terho