Hyppää sisältöön

Psykologi- ja kuraattoripalvelut 50 000 uudelle opiskelijalle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.9.2017 11.43
Tiedote

Oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Palveluiden laajentamiseen panostetaan 5,6 miljoonaa euroa. Muutoksen myötä palveluiden piiriin pääsee noin 50 000 uutta opiskelijaa. Hallitus antoi eduskunnalle 19.9. esityksen oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamisesta.

- Päätös laajentaa kuraattori- ja psykologipalveluita on panostus opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppilaitoksissa tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Laajennus tarjoaa aiempaa paremmin tukea ja ohjausta opintojen suorittamiseen. Saatu tuki ja ohjaus edistää opintojen loppuun suorittamista ja työllistymistä, iloitsee päätöksestä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Muutoksen taustalla on eduskunnan kesäkuussa hyväksymä uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, joka tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Ammatillista koulutusta koskevat säädökset kootaan yhteen lakiin ja osa työvoimakoulutuksesta siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Osaamisen arvioinnissa siirrytään yhteen näyttöön perustuvaan ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Raja-aitojen poistuessa psykologi- ja kuraattoripalveluiden piirissä olevien opiskelijoiden joukkoa laajennetaan. 

Nykyisin samaa tutkintoa samalla koulutuksen järjestäjällä suorittavat opiskelijat voivat olla eri asemassa opintososiaalisia etuuksia myönnettäessä riippuen siitä, minkä lain nojalla koulutusta järjestetään. Esityksen mukaan uutena ryhmänä opiskelijahuoltopalveluiden piiriin pääsevät ne opiskelijat, jotka nykyisin suorittavat ammatillista perustutkintoa näyttötutkintona tai työvoimakoulutuksena.

Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lisätietoja: 

erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 045 1296812

hallitusneuvos Anna Kankaanpää, p. 02953 30403

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet LAPE Sanni Grahn-Laasonen kärkihankkeet