Hyppää sisältöön

Profilointirahoitus tukenut yliopistojen strategista suunnittelua ja johtamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.6.2018 12.45
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt Suomen Akatemian yliopistoille myöntämän profilointirahoituksen (ns. Profi-rahoitus) vaikutuksia yliopistojen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä yliopistojen työnjakoon ja yhteistyöhön. Arviointi koski vuosina 2015-2018 järjestettyjä neljää hakukierrosta.

Selvityksestä ilmenee, että yliopistot arvostavat Profi-rahoitusta. Rahoitus on koettu hyvänä strategian jalkautuksen, johtamisen ja seurannan työkaluna. Rahoitus on vahvistanut johdon päätöksentekoa ja mahdollistanut nopeamman muutoksen yliopistoissa kuin mikä olisi ilman vastaavaa rahoi­tusta ollut mahdollista.

Profi-rahoitusta haettiin käytettäväksi eniten henkilöstön palkkaukseen, eläköitymissuunnitteluun ja huippututkijoiden rekrytointiin.

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että profilointirahoituksen tavoitteita kohti ollaan menossa ja yliopistoilla on olemassa selkeät jatkosuunnitelmat profilointialueillaan. Suomen Akatemia selvittää erikseen suunnitelmien toteutumista.

Arviointi suosittaa, että yliopistojen strategista suunnittelua ja johtamista tukevia elementtejä säilytetään edelleen yliopistorahoituksen kokonaisuudessa. Rahoituksen prosesseja sekä kokonaisuutta tulisi kuitenkin selkeyttää ja virtaviivaistaa.

Arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy maalis-kesäkuussa 2018. Arvioinnissa tarkasteltiin kaikkia 14 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yliopistoa.

Lisätietoja: opetusneuvos Eeva Kaunismaa, puh. 02953 30226

Selvitys on luettavissa täällä

_ _ _ _  _

  • Uusi Profi5 -rahoitushaku on valmisteilla. Profilointirahan käyttö jatkuu vielä neljä vuotta eli rahoitusta on olemassa ainakin vuoteen 2023 asti.
     
  • Profi-rahoitus on ollut suuruudeltaan 50 miljoonaa euroa vuodessa. Sitä on jaettu yliopistoille Suomen Akatemian kautta.
Korkeakoulutus ja tiede Koulutus