Hyppää sisältöön

Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku on avattu – kannustaa yhteisölliseen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
20.3.2018 15.22
Tiedote

Opetushallitus on avannut 6 miljoonan euron avustushaun perusopetuksen innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin. Haku mahdollistaa uusien tapojen tuomisen koulutuksen kehittämiseen, oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen. Kokeilu- ja innovaatiotoiminnan edistäminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja Uusi peruskoulu -ohjelman toimeenpanoa.

Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avustuksilla tuetaan koulutuksen toimintakulttuurin uudistamista ja edistetään innovaatioiden syntymistä sekä vaikutetaan koulutuksen systeemin muutokseen kokonaisvaltaisesti. On etsittävä ratkaisuja, jotka entistä vahvemmin vastaavat koulujen tarpeisiin nopeassa muutoksessa.

– Avattava kokeiluhaku on tilaisuus kokeilla uutta, kehittää koulutusta ja koulua oppivana yhteisönä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avustuksilla tuetaan koulutuksen toimintakulttuurin uudistamista ja edistetään innovaatioiden syntymistä sekä vahvistetaan opettajien osaamista, kertoo hausta vastaavan Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ulla Laine.

– Opetushallitus innostaa ja haastaa opetushenkilöstöä ja oppilaita etsimään uusia ketterämpiä tapoja toimia ja vahvistamaan oppivia yhteisöjä kokeilevan kehittämisen avulla. Kokeilemme uudenlaista toimintamallia, jossa Kokeilukeskus sparraa osaa rahoituksen saaneista hankkeista, Opetushallituksen yhteydessä toimivan Kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautiainen sanoo. 

Keskiössä tarpeen tunnistaminen, ratkaisumallien soveltaminen ja oppiminen

Kokeilevan kehittämisen tärkeimpänä lähtökohtana on tunnistettu tarve, johon lähdetään yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa kehittämään uusia ratkaisuja tai soveltamaan jo olemassa olevia, lupaavia toimintamalleja.

Parhaimmillaan koulu toimii oppivana yhteisönä, jossa tutkitaan ja kokeillaan yhdessä. Yhteiskehittäjiä voivat opettajien ja oppilaiden lisäksi olla perheet, kunnan muut toimialat, järjestöt, tutkijat, yritykset ja yhteisöt.

Kokeilevassa kehittämisessä tärkeää on oppiminen. Kokeilu- ja kehittämistoiminnan arviointi ja oppimiskokemusten jakaminen verkostoissa ja muissa kanavissa vahvistavat syvempää oppimista ja vaikuttavuutta.

Tutustu hakuohjeisiin ja hae 27.4.2018 mennessä Opetushallituksen sivuilla 

Lisätietoja:

- Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ulla Laine, [email protected] p. 029 533 1597- Erityisasiantuntija Matti Ranta, [email protected], p. 029 533 1537
- Opetusneuvos Kristian Smedlund, [email protected], p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
- Kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautiainen, [email protected], p. 029 533 1264
- Projektipäällikkö Pauliina Kupila, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], p. 02953 30280
- Erityisavustaja Daniel Sazonov (ministerin haastattelupyynnöt), [email protected], p. 02953 30276

- - -

Hallitusohjelman tavoitteita toimeenpannaan Uusi peruskoulu -ohjelmalla. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa, vahvistaa opettajien osaamista ja luo kouluihin yhteistyön toimintakulttuuria.

Kokeilukeskus on Opetushallituksessa toimiva innovaatioyksikkö, jonka toimintakausi kestää vuoteen 2020. Kokeilukeskus tukee varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja sitä kautta innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on löytää uusia välineitä koulutuksen kehittämiseen ja systeemisen muutoksen edistämiseen.

Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus