Hyppää sisältöön

Perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen koronavirusepidemiaan liittyvien poikkeussäännösten voimassaoloa jatketaan lukuvuoden 2021–2022 ajaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
20.5.2021 13.41
Tiedote
Opettaja opettaa pieniä lapsia

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan. Lakiin lisätään väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä lukuvuodelle 2021–2022. Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain koronaepidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevat lakiesitykset torstaina 20. toukokuuta.

Lain muutoksen myötä perusopetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäopetuksena järjestäjän päätöksellä. Lakimuutoksella jatketaan jo voimassaolevien lakien (1191-1192/2020) mukaista oikeustilaa.

Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen kaikissa tilanteissa. 

Ammatillisen koulutuksen näyttöjen väljennyksiä jatketaan

Valtioneuvosto esitti samalla, että ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa jatketaan heinäkuun loppuun 2022. 

Väliaikaisella muutoksella on koronavirusepidemian vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista. 

Tavoitteena on helpottaa ja joustavoittaa näyttöjen järjestämistä koronavirusepidemian aiheuttamissa olosuhteissa, jotta opiskelijat voisivat edetä opinnoissaan ja valmistua.

Korkeakouluopintojen suorittamista tuetaan

Lisäksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan heinäkuun loppuun 2022. 

Tavoitteena on helpottaa korkeakouluissa tutkinto-opintonsa syksyllä 2021 ja keväällä 2022 aloittavien erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden asemaa koronavirusepidemian aikana. Esitys mahdollistaa poissa olevaksi ilmoittautumisen ensimmäisenä lukuvuonna, jos maahantulo ja opintojen aloittaminen estyy epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Tavoitteena on lisäksi huomioida se mahdollisuus, että epidemian vaikuttaessa korkeakoulujen opetusjärjestelyihin ja harjoittelujaksojen järjestämiseen korkeakoulut eivät pysty vielä lukuvuonna 2021—2022 turvaamaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden valmistumista laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa. Jos opiskelijan opiskeluoikeus olisi tämän vuoksi päättymässä, opintojen hidastuminen huomioitaisiin opiskelijan opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä, mikä vahvistaa opiskelijoiden oikeusturvaa.
_ _ _ 

Perusopetuslaki ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettu laki tulee voimaan 1.8.2021 ja on voimassa 31.7.2022 saakka. 

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lainmuutos sekä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa 31.7.2022 saakka.

Lisätietoja: 

  • perusopetus: hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh 02953 30079
  • ammatillinen koulutus: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh 02953 30238
  • korkeakoulutus: hallitusneuvos Laura Hansén, puh 02953 30098
     
Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus