Hyppää sisältöön

Peruskoulun uudistaminen etenee - tutoropettajamalli levitetään valtakunnalliseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.12.2016 13.08
Tiedote

Opetushallitus on myöntänyt tutoropettajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tutoropettajien toimintaan avustuksia yhteensä 7,5 miljoonaa euroa noin 250 kunnalle ja 40 muulle koulutuksen järjestäjälle. Lähes 80 prosenttia kunnista on mukana jo ensimmäisessä vaiheessa tutoropettajatoiminnan levittämisessä valtakunnalliseksi. Yhteensä kolmen vuoden aikana tutoropettajien toimintamallin levittämistä koko Suomeen kaikkien koulujen käyttöön tuetaan 23 miljoonalla eurolla.

Tutoropettajatoiminnan tavoitteena on tukea kouluja ja opettajia koulujen muutostyössä. Tutoropettaja tukee ja neuvoo muita opettajia uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja uusien, myös digitaalisten, oppimisympäristöjen hyödyntämisessä opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa

Uusissa opetussuunnitelmissa oppilas nostetaan kaiken opetuksen keskiöön aktiiviseksi oppijaksi. Jokaisen oppilaan omia vahvuuksia oppimisessa ja henkilökohtaisia oppimispolkuja tuetaan. Laaja-alaisen oppimisen taidot - esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan osaaminen - tulevat osaksi kaikkea opetusta.

-Tutoropettajamallista on erittäin hyviä kokemuksia eri puolilta Suomea. Nyt kouluilla on mahdollisuus kouluttaa oma tutoropettaja tukemaan opetuksen kehittämistä ja uusien opetussuunnitelmien ottamista käyttöön. Suurin osa peruskoulun kehittämisen avustuksista kohdistetaan opettajien osaamisen vahvistamiseen. Yhteensä tutoropettajamallin levittämistä koko Suomeen tuetaan 23 miljoonalla eurolla, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Peruskoulun uudistamiseen tähtäävä Uusi peruskoulu -ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan yhteensä 90 miljoonalla eurolla vuosina 2016 - 2018. Tutoropettajien lisäksi tuetaan Uusi peruskoulu -ohjelmassa muun muassa koulujen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 20 miljoonalla eurolla. Suurimmat panostukset kohdistetaan opettajankoulutuksen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Yhteensä opettajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan yli 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:
- opetusneuvos Aija Rinkinen, OPH, puh. 0295 33 1248
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30134

Rahoitetut hankkeet: Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen

Rahoitetut hankkeet: Tutoropettajien toiminta
Kärkihankkeet Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet