Hyppää sisältöön

Päätökset lukioiden erityisistä koulutustehtävistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.10.2017 10.24
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää lukioille myönnettävistä erityisen koulutustehtävän luvista lokakuussa. Päätösten mukainen opetus koskee elokuussa 2018 alkavaa koulutusta.

Päätökset tehdään koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten pohjalta. Lupahakemuksia erityisiin tehtäviin jätettiin runsaat 130. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on tehnyt hakemuksista arviot. Niiden perusteella virkamiestyöryhmä tekee esityksen erityisen koulutustehtävän saajista. Virkamiestyöryhmän työ on käynnissä.

Lukion erityisellä koulutustehtävällä tarkoitetaan opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Erityiseen koulutustehtävään voi sisältyä velvoite huolehtia opetukseen liittyvistä valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Eduskunta päätti kesällä 2017 erityisen koulutustehtävän tarkoituksesta ja myöntämisedellytyksistä sekä tehtäviin myönnettävästä rahoituksesta. Valtion talousarvioissa on varattu erityisiin koulutustehtäviin noin 11 miljoona euroa.

Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää tarvetta lukiokoulutuksen järjestämiseen sekä osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta.

Lisätietoa erityisen koulutustehtävän järjestämisluvista

Koulutus Yleissivistävä koulutus